Skogsstiftelsens delegation blir förvaltningsråd

07.07.2017

Finlands Skogsstiftelsens stadgar har förändrats att motsvara den nya stiftelselagen. Som följd av de nya stadgarna Skogsstiftelsens delegation blir förvaltningsråd. Till förvaltningsrådet valdes en ny medlem, generaldirektör Pentti Hyttinen från Forststyrelsen. Till nya suppleanter i förvaltningsrådet utsågs Leena Neitiniemi-Upola från MTK, Tapio Pouta från Forststyrelsen, Johanna Hristov från Loimu och Pekka Juusola som representerar Träfacket.

- Skogsstiftelsen är en frisk fläkt inom skogssektorn. Jag har kommit i kontakt med Skogsstiftelsen vid olika tillfällen, bland annat när jag höll i trådarna för den första kursen som Beslutsfattarnas Skogsakademi ordnade. Det glädjer mig att Skogsstiftelsen fortsättningsvis finansierar Skogsakademin, säger Hyttinen.

- Forststyrelsen har också många intressen gemensamt med Skogsstiftelsen, bland annat att föra fram skogarnas betydelse på landskapsnivå.

Som följd av de nya stadgarna blir verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi verkställande direktör enligt styrelsens beslut.

Läs mera:
Skogsstiftelsens förvaltningsråd

Tillbaka