Skogsstiftelsen startar regional insamling för Kuhmos skolcentrum i massivt trä

01.12.2016

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beslöt på sitt möte 28.11.2016 att man ska starta en regionalt riktad insamling för skolcentret i Kuhmo. Insamlingen genomförs i landskapet Kajanaland och startar i april.

Skolcentret i Kuhmo, som är under byggnad, är en servicebyggnad i massivt trä som är unik i Finland. Skogsstiftelsen vill stödja skolprojektet och donerar pengar från insamlingen för dokumentering av byggnadsprocessen, mätningar som hänför sig till dokumentationen och information. Under den tid som insamlingen pågår, 1.4.2017–31.3.2018, deltar alla i Kajanaland som betalar den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen i insamlingen. Alla virkesköpare och skogsägare i landskapet, även Forststyrelsen, deltar i insamlingen.

Avgiften till Skogsstiftelsen, som är en donation som uppbärs i samband med virkesaffärer, är frivillig. När skogsägaren besluter sig för att betala den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen, förbinder sig virkesköparen att betala ett lika stort belopp till Stiftelsen. Den säljfrämjande avgiften är 0,2 procent av virkesaffärens värde och den betalas både av virkessäljaren och av virkesköparen. Vid en normalstor virkesaffär är skogsägarens donation omkring 25 euro.

Tillbaka