Skogsstiftelsen samarbetar med Kuutio och Skogsvårdsföreningarnas Service

23.10.2017

Skogsstiftelsen och den elektroniska virkeshandelstjänsten Kuutio har ingått ett samarbetsavtal. Avtalet är en garanti för att Skogsstiftelsen också syns när skogsägaren gör en virkesaffär elektroniskt och ger skogsägaren möjlighet att betala den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen.

Skogsstiftelsen har ingått ett samarbetsavtal även med Skogsvårdsföreningarnas Service MHYP för att skogsägarna ska få information om Skogsstiftelsen när de bekantar sig med skogsvårdsföreningarnas tjänster och virkeshandel.

– Skogsfackmannen spelar fortsättningsvis en mycket viktig roll när Skogsstiftelsen ska presenteras för skogsägare. I framtiden blir det förhoppningsvis lättare för skogsfackmannen att presentera Skogsstiftelsen då stiftelsen syns i olika medier oh via olika kanaler. Skogsstiftelsen är ju sedan tidigare inte helt obekant för skogsägarna, säger Skogsstiftelsens verkställande direktör Liisa Mäkijärvi.

Tillbaka