Skogsstiftelsen premierade skogsfackmän under skogsdagar

09.11.2017

Huomionosoitukset2017

På bilden: Veikko Halmesaari, Hannu Hokkanen, Vesa Kutvonen, Jukka Pulkkinen ja Keijo Vartiainen. Bild: Erkki Oksanen

Skogsstiftelsen delade ut sina årliga utmärkelser under Skogsdagarnas öppning på torsdagen i Mässcentrum. I år premierades skogsfackmän som under hela sin karriär ihärdigt jobbat för att göra Skogsstiftelsen känd bland skogsägare.

Skogsstiftelsen premierade följande: Veikko Halmesaari (Skogsvårdsföreningen Etelä-Savo), Hannu Hokkanen (Stora Enso Skog), Vesa Kutvonen (UPM Skog), Jukka Pulkkinen (Kuhmo Oy) och Keijo Vartiainen (Metsä Group).

De skogsfackmän som premierades orkar år från år på ett inspirerande sätt presentera Skogsstiftelsen för skogsägare och efter det fattar skogsägaren beslut om huruvida han betalar den säljfrämjande avgiften till Skogsstiftelsen. Sitt eget arbete som skogsfackman sköter de effektivt och yrkesmässigt högklassigt. Dessutom har de ansett det viktigt att Skogsstiftelsen är hela skogsbranschens gemensamma sak. De som premieras för sitt livsverk har förstått att branschen behöver egna pengar för att sköta gemensamma skogsärenden och att beslutsfattare och påverkare ska få information om skogsbranschen. De inser också att skogsbranschen även i framtiden behöver nya förmågor. Tack vare skogsfackmännens arbetsinsats och genom att skogsägare gått med i insamlingen av medel till Skogsstiftelsen har det varit möjligt att genomföra många mindre och även större projekt som stöder en livskraftig skogsnäring.

– De premierade har förtjänat rungande applåder från hela skogsbranschen. En premierad skogsfackman kan i verkligheten under 10 års tid ha samlat in 50 000 euro av den som säjer virke. Virkesköparen har fördubblat den summan till 100 000 euro. Det här arbetet kan ha gjorts i samband med 1 500 virkesaffärer. Skogsfackmannen har berättat om Skogsstiftelsen och dess verksamhet 1 500 gånger, säger Skogsstiftelsens vd Liisa Mäkijärvi med tacksamhet.

– Med de här pengarna har 10 000 skolelever fått bekanta sig med skogsbruket och skogsindustrin. Vi har också kunnat finansiera betydande forskning och sprida information om skogsbranschen till ett stort antal påverkare. Det arbete som enskilda personer gör syns som konkreta mätbara resultat, poängterar Liisa Mäkijärvi.

– Jag vill också tacka de skogsägare som har betalt den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen – beslutet att betala avgiften till Skogsstiftelsen är alltid sist och slutligen skogsägarens eget beslut. Också Metsähallitus bidrar årligen med en ansenlig summa. Stor tack för det, säger Liisa Mäkijärvi.

Finlands Skogsstiftelses viceordförande, skogsdirektör Juha Hakkarainen från MTK och Skogsstiftelsens vd Liisa Mäkijärvi överräckte utmärkelserna.

Tillbaka