Skogsstiftelsen är med i Kuutio

27.09.2018

Liisa ja Aku

Skogsstiftelsen och den digitala virkeshandelsplatsen Kuutio.fi utökar sitt samarbete. Skogsägarna har nu möjlighet att uppge att de vill betala den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen eller att de vill ha mera information redan när de begär ett anbud från Kuutio. Skogsägarens önskan förmedlas på det här sättet till virkesköparen.

– Det är viktigt att Skogsstiftelsen är en del av skogsägarnas e-tjänster, som t.ex. Kuutio som är gemensam för hela skogsbranschen och öppen för alla. Kanalerna för nättjänster blir allt viktigare då man vill nå skogsägare. Skogsfackmannens roll är fortsättningsvis viktig. Han eller hon berättar vad Skogsstiftelsen är och vad man åstadkommer med den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen, säger Skogsstiftelsens VD Liisa Mäkijärvi.

I Kuutio kan skogsägare begära in anbud på objekt för virkesförsäljning av virkesköpare, eller begära hjälp av sakkunniga inför en virkesförsäljning. Via Kuutio når skogsägaren ut till största delen av skogsvårdsföreningarna. Virkesköparna som är med i Kuutio köper 95 % av allt virke som handlas i Finland.  Kuutio har funnits i drygt ett år och under den här tiden har användningen stadigt ökat. Över 30 procent av skogsägarna uppger i samband med att de registrerar sig i Kuutio att de är nya skogsägare. Via Kuutio når Skogsstiftelsen således också nya och oerfarna skogsägare.

– Skogsstiftelsen utför ett värdefullt arbete för att vi ska ha en välmående skogsnäring. Kuutio är en neutral aktör. Via Kuutio når Skogsstiftelsen en allt större grupp skogsägare och det ökar förståelsen för den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen, varför den uppbärs och varför den är så viktig, sade Aku Mäkelä som är VD för Suomen Puukauppa Oy som är bolaget bakom Kuutio. 

Tillbaka