Skoglig bioekonomi har olika betydelse och innehåll i olika landskap

07.12.2016, MEDDELANDE

I rapporten ”Metsäbiotalouden arvoketjut” har man för första gången från regionalräkenskaperna landskapsvis sammanställt nyckeltal för den skogliga bioekonomin till ett informationspaket. Rapporten visar tydligt vilken betydelse den skogliga bioekonomin har i varje landskap i förhållande till produktion, värdeökning, investeringar och sysselsättning.

I rapporten som publicerades i dag framställs den skogliga bioekonomins relativa betydelse för de olika verksamhetsformerna – skogsvård, virkesdrivning och bär, svamp och lavar och annat som kan insamlas, skogsbrukets tjänster, träprodukter och cellulosa och papper – för varje landskap. Finland kan indelas i landskap där det idkas skogsbruk, landskap med cellulosa- och pappersindustri och landskap med träproduktindustri. Nyland toppar ofta statistiken vilket framför allt beror på att forskning, förvaltning och huvudkontoren är koncentrerade till det här området.

Det färskaste materialet från Statistikcentralens regionräkenskaper för åren 2011–2013 har använts. Finlands Skogsstiftelse har finansierat rapporten och Tapio Oy har sammanställt den.

– Landskapsförvaltningen kommer att förnyas våldsamt de närmaste åren och i samma veva ökar satsningarna på att utveckla den skogliga bioekonomin. Det är viktigt att man i landskapen förstår vad skoglig bioekonomi är, dess betydelse och uppbyggnad. Innehållet i rapporten är viktig information till medborgarna speciellt i landskapen och till politiska beslutsfattare, säger Tapios verkställande direktör Panu Kallio.

– Förutom rapporten finns det färdiga presentationer per landskap om den skogliga bioekonomins betydelse. Jag tror att de kommer att vara i flitig användning, sade Skogsstiftelsens verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi.

Bioekonomin och speciellt den skogliga bioekonomin är centrala branscher med tanke på Finlands framtid. Ökad användning av inhemskt virke är ett av målen i regeringsprogrammet. En av de ledande tankarna i den nationella bioekonomistrategin är att skapa ny näringsverksamhet både i hemlandet och på den internationella marknaden, som skapar ökat välstånd i hela Finland.

Rapporten kan laddas ner från adressen: http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/ 
De landskapsvisa presentationerna kan laddas ner från: www.metsasaatio.fi/metsabiotalous

Tilläggsuppgifter:
verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi, Finlands Skogsstiftelse, tel. 040 750 1801
verkställande direktör Panu Kallio, Tapio Oy, tel. 040 700 5405

Finlands Skogsstiftelse är en stipendiestiftelse som främjar livskraftig skogsnäring.
Tapio Oy är expert på skogsbranschen. Tapio har en stark roll i att utveckla skogarnas skötsel och användning och i att utveckla planering samt i ekonomiska och politiska frågor om skog.

Tillbaka