Sauli Brander fortsätter som skogsstiftelsens styrelseordförande och Juha Hakkarainen som viceordförande

13.06.2018

Skogsstiftelsens styrelse organiserade sig på sitt möte 30.5. Skogschef Sauli Brander från UPM fortsätter som Skogsstiftelsens styrelseordförande och som viceordförande fortsätter skogschef Juha Hakkarainen från MTK. Som styrelsemedlemmar fortsätter skogsdirektör Juha Mäntylä (Metsä Group), regiondirektör Esa Ojala (Stora Enso), ordförande Mikko Tiirola (MTK) och direktör Jussi Kumpula (Forststyrelsen). Som styrelsens sakkunniga medlemmar fortsätter ordförande Håkan Nystrand (METO – Skogsbranschens experter rf) och vd Kai Merivuori (Sågindustri rf).

Tillbaka