Regional insamling för Kuhmos skolcentrum 1.4.2017-31.3.2018

31.03.2017

En regionalt riktad insamling i landskapet Kajanaland startar i april. De pengar som insamlas till Skogsstiftelsen i Kajanaland under ett års tid ska användas för att mäta hälsoegenskaperna i Tuupala skola som byggs i trä och för kommunikation. Från det här träskolprojektet sammanställs ett infopaket om träbyggande som baserar sig på kriterierna i projektet Terve talo. Det ska uppmuntra även andra kommuner att använda trä när man bygger offentliga byggnader.

Under den tid som insamlingen pågår, 1.4.2017–31.3.2018, deltar alla i Kajanaland som betalar den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen i insamlingen. När skogsägaren besluter sig för att betala den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen, förbinder sig virkesköparen att betala ett lika stort belopp till Stiftelsen.

Alla virkesköpare och skogsägare i landskapet deltar i insamlingen: Skogsvårdsföreningar, MTK-skogsägarna, Metsä Group, UPM, Stora Enso, Forststyrelse, Kuhmo Oy, Pölkky Oy och staden Kuhmo.

Kuhmos Tuupala Skolcentrum i Kuhmo

I Kuhmo byggas Finlands första skolcentret i massivträ, CLT-element och limträ. Det finns tre byggnader i skolcentret, och total area är 5500 m2. Skolcentret i Kuhmo är en viktig referens om en ännu mera hälsosam modern inlärningsmiljö.

Tillbaka