Läs om projekter som Skogsstiftelsen har beslutad stödja sen början av året 2019

16.09.2019,

Bland projekt som Skogsstiftelsen hittills i år finansierat finns bland annat forskningsprojekt, skogsbranschens kommunikationskampanjer och projekt som ger skolelever en inblick i skogen och skogsbranschen.

Finska Forstföreningen: Skogsbranschens gemensamma kommunikationskampanj
Kommunikationskampanjen består av fem delprojekt. Målet med dem är att aktivera skogssektorn egen kommunikation, höja skogssektorns status samt informera om skogssektorns framtid och möjligheter. Med kampanjen vill man göra diskussioner om våra skogar mångsidigare som motvikt till de kritiska diskussionerna som riktas mot skogssektorn. Huvudbudskapet med hela kommunikationskampanjen och dess delprojekt är att lösningen är att använda skogarna.
Projektet har beviljats 310 000 €.

Mannikko_skaalattu555

Professur i skogsteknologi och logistik vid Helsingfors universitet
Med en summa som fördelas på fyra år insamlas pengar till en fond vid Helsingfors universitet. Målet med professuren är att trygga och stöda forskning kring skogsteknologi och virkesanskaffningens logistik, undervisning och kunskapskapaciteten i Finland. Dessutom fungerar professuren i nära samarbete med det praktiska skogsbruket i fråga om att utveckla virkesanskaffningen och skogsteknologin.
Projektet har beviljats 100 000 €.

Helsingin_yliopisto_skaalattu170

Den finska skogsägaren 2020
Forskningsprojektet ”Suomalainen metsänomistaja 2020” har som mål att undersöka vilka verkningar förändringar i skogsägarstrukturen och målsättningarna har på det skogsbruksmässiga beteendemönstret samt utreda hur man kan mäta och förbättra skogsbrukets lönsamhet på fastighetsnivå. Om allt går enligt planerna fås de första preliminära resultaten från forskningen i november-december 2019 och slutapporten år 2021.
Projektet har beviljats 91 700 €.

MO2020_skaalattu555

4H:s projekt ” Metsissä Mahdollisuus”
4H-föreningar ordnar skogdagar för skolor som 35 000 elever årligen deltar i. Det är långt tack vara understöd för transporter från Skogsstiftelsen som det är möjligt att före eleverna ut i skogen. Målet med skogsdagarna är att ge barn och unga en mångsidig bild av skogsnaturen och skogsbruket samt att ge dem en inblick i skogliga yrken och skogsbrukets betydelse för näringslivet i Finland.
Projektet har beviljats 80 000 €.

4H_1_skaalattu266

Företagsbyn för lågstadier
Företagsbyn är en inlärningsmiljö där sjätteklassare jobbar inom ett eget yrke som en del av det samhälle som skoleleverna bildar. I alla åtta Företagsbyar finns förutom en bank, ett rådhus och mataffärer även skogliga företag. Med utgångspunkt från de skogliga företagen lär sig eleverna att skogsbranschen är en viktig del av det finska arbetslivet.
Projektet har beviljats 30 000 €.

Kuva Metsänhoitoyhdistys_skaalattu555

Webbtjänsten Puuproffa.fi har förnyats
Föreningen Pro Puu upprätthåller en webbtjänst som är öppen för alla. Där finns material både på finska och engelska som både studerande och skogsfackmän har nytta av. Webbtjänsten lägger speciellt stor vikt vid snickeribranschen och träarkitektur.
Projektet har beviljats 15 000 €.

Puuproffa.fi_skaalattu555

Projektet ”Menestystä Metsästä” med snowboardåkaren Roope Tonteri
Projektet informerar om den goda skogsvård och det ansvarsfulla skogsbruk vi har i Finland. Målgruppen är alla som är intresserade av skog, men projektet syftar speciellt till att väcka ungas intresse för skog och till att berätta för skogsägare om hur viktig skogsvården är och hur man kan använda skogen mångsidigt.
Projektet har beviljats 12 400 €.

 

Tillbaka