• Bioaika-rekka startti torvet

Långtradaren Bioaika, som går på biobränsle och skogsstiftelseavgifter, startade sin turné

05.06.2017

Långtradaren Bioaika startade sin turné på Järnvägstorget i Helsingfors den femte Juni. Turnén öppnades av minister Kimmo Tiilikainen. Långtradaren Bioaika är en turné med stop på totalt hundra orter. Under sommaren stannar långtradaren vid olika evenemang och på hösten vid gymnaiser. Turnén är skogsbranschens gemensamma gåva till unga i det 100-åriga Finland. Många deltar i finansieringen, men Skogsstiftelsen och Metsämiesten Säätiö är huvudsponsorer. Deras medverkan gör det möjligt att genomföra projektet. Vetenskapscentret Pilke ansvarar för det praktiska genomförandet av turnén.

Kärnan i turnén utgörs av en vetenskapsutställning som finns i långtradaren och Bioaikatorget. I långtradaren får besökarna med olika slags apparater och instrument bekanta sig med globala utvecklingstrender och megatrender. De får också sätta sig in i hur man med hållbar skötsel av skogarna kan lösa framtida utmaningar. Besökarna får också virtuellt besöka en arbetsplats i skogen och ta en titt på en skogsmaskin och förundra sig över vad allt vi redan kan i Finland om bioekonomi.

Långtradaren Bioaika är Skogsstiftelsens genom tiderna största enskilda finansieringsobjekt. Pengar till Skogsstiftelsens finansieringsandel på 300 000 euro kommer från 5 000 medelstora virkesaffärer som ingåtts med enskilda skogsägare eller familjer. Ett stort tack till alla som gjort det här möjligt!

Mera information om långtradaren Bioaika och turnén finns på webbadressen bioaika.fi.

Tillbaka