Kommunikationskampanjen ”Metsien Suomi” lyfter fram skogens möjligheter

01.11.2019

Finlands Skogsstiftelse ger i år och i början av nästa år 310 000 euro till projektet ”Metsien Suomi”. Kommunikationsprojektets målsättning är att bredda diskussionerna om skog, öka skogssektorns anseende och informera om skogssektorns framtid och möjligheter. Projektet påminner om att skogen är med i allt här i Finland.

Nästa vår syns ”Metsien Suomi” vida omkring i media, utomhusreklamer och i sociala medier. Projektet ska väcka den stora allmänheten så att man förstår att skogen är med i allt här i Finland. På våren får projektet egna nätsidor och som stöd för kommunikationen kommer vi att sammanställa ett informationspaket med frågor som ofta ställs om användningen av skogarna och svaren på dem.

Turnén Metsien Suomi Roadshow som besöker landskapen stöder kampanjen. Målsättningen är att runt om i landet inspirera centrala aktörer inom skogsbranschen att i egna nätverk föra fram vilka möjligheter en hållbar användning av skogarna har och vilka lösningarna är.

Projektet, som planeras räcka flera år, får finansiering även från Skogsindustrin rf, Forststyrelsen, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands skogscentral och Träförädlingsingenjörerna rf. MTK är också med i projektet. Projektet leds av Finska Forstföreningen.

Mera information om kommunikationskampanjen ”Metsien Suomi” ger:

Hannes Mäntyranta, kommunikationschef, Metsien Suomi, tel 050 351 2413, hannes.mantyranta@smy.fi

Metsien Suomi
Tillbaka