GÄSTBLOGG: Forskning om hälsoeffekterna av träbyggande: hur allt började och vart vi har kommit

09.09.2022

Träbyggande och trähus är bra eftersom de binder kol som därigenom hålls borta från atmosfären i årtionden. I glest befolkade områden skapas arbetsplatser, träytor tilltalar ögat och träbyggnader kan vara bra för hälsan även konkret: enligt forskningar har inslag av trä i inomhusmiljöer visat sig minska stress. Dessutom trivs mikrober dåligt på åtminstone färska träytor.      

 

Ingenting sker över en natt

Våren 2018 beslöt Finlands Skogsstiftelse överlåta pengar som insamlats i Kajanaland till Kuhmo stad för att kartlägga vilka erfarenheter användarna av den nya träskolan i Tuupala har, vilka hälsoeffekterna är och för att sprida information om skolan som byggts av trä. Ledningen i Kuhmo stad kallade till ett möte med sakkunniga vid universitetscentret i Kajana, det vill säga med oss. Vi konstaterade att det i forskning om träbyggandets effekter på vår hälsa behövs kunskaper om stress och om vilka effekter ämnen och föreningar från naturen har på hälsan och om sensorteknik för kontroll av förhållanden. Allt detta hörde till universitetscentrets tyngdpunktsområden även om vi inte tidigare jobbat med träbyggande.

Vi presenterade forskningsidén för den tjänsteman vid NTM-centralen i Kajaland som ansvarade för Landsbygdsfonden. Hen berättade att träbyggande var en mycket viktig sak som de ger stöd till och att Skogsstiftelsens pengar är nödvändiga eftersom privat finansiering ska utgöra en femtedel av projektet.
Projektet kunde inledas i slutet av 2019 efter att planeringen var gjord, ansökningen skickats in och det positiva finansieringsbeslutet kommit.

Forskningsresultaten presenterades hösten 2021 i en artikel i tidningen Puulehti och noggrannare i projektets slutrapport. Vi fick jobba med ett mycket intressant forskningsobjekt och under projektets gång insåg vi hela tiden allt tydligare att vi gör något sådant som ingen tidigare gjort någon annanstans.  

Från Kajanaland till ett internationellt nätverk

Vi beslöt att bilda ett internationellt nätverk som skulle fortsätta med detta. Det gjorde vi och hösten 2021 fick vi pengar från programmet ERA-Net ForestValue för projektet Wood for Health, vars mål är att genom forskning främja användning av trä i byggnader som används inom hälsovården.
Vi inbjöds även att komma med i ett omfattande norskt nationellt nätverk, som ansöker om pengar för forskning i träbyggande. Skogsstiftelsen har hjälpt till att sprida resultaten från forskningen och Jord- och Skogsbruksministeriet inom ramen för programmet Fånga kolet till sakkunniga inom information via det separata informationsprojektet ”Kahdeksan kuvaa puusta”. Vi har också fungerat som sakkunniga för Motiva Oy, som är ett statsägt företag för hållbar utveckling.

För närvarande ser det ut som om vi som stöd för sådan verksamhet som hittills varit traditionell i Kajanaland har skapat ett nytt forskningsområde i landskapet som även intresserar utanför Finlands gränser. Tack vare de första pengarna från Skogsstiftelsen till Kuhmo stad blev det här möjligt. Det ledde till en händelsekedja där olika aktörer med sitt intresse och fördomsfria arbete fört saken framåt och alltid öppnat nya möjligheter. Det viktigaste är ändå att själva arbetet har varit intressant och inspirerande.

Pekka Kilpeläinen jobbar som forskningschef vid Uleåborgs universitets Mätningstekniska enhet vid universitetscentret i Kajana.

Pekka_kuvaaja_Pekka_Kilpeläinen_vaaka

Bild: Pekka Kilpeläinen

Tillbaka