GÄSTBLOGG: ”Det var skojigt och jag lärde mig mycket” – I Företagsbyn får sjätteklassare bekanta sig med skogsnäringen

05.10.2021

Det är svårt att föreställa sig det finska samhället utan skog. Den är med i det mesta vi gör. Skogen erbjuder många möjligheter; i skogen får vi ny energi, den ger oss jobb och pengar och den fungerar som kolsänka och som hem för ett rikt liv. Trä används allt mera för att göra produkter som vi använder i vardagen. 

Det är därför fantastiskt att elever runt om i Finland i varje Företagsby, som fungerar som ett minisamhälle och byggts upp för elever i lågstadiet av föreningen Ekonomi och ungdom TAT, kan jobba i Skogsvårdsföreningen och bekanta sig med vardagsprodukter som är gjorda av trä. Citatet i rubriken är hämtat från feedbacken från en elev som jobbade en dag i Skogsvårdsföreningen under läsåret 2020─2021.

Tillsammans runt om i Finland

Finlands Skogsstiftelse har länge stött Företagsbyarnas verksamhet och tillsammans har vi fört Företagsbyarna till nya regioner. I januari öppnar vi en ny Företagsby för lågstadier i Lahtis. Tack vare Skogsstiftelsen och våra samarbetspartner kan vi varje år erbjuda tusentals nya sjätteklassare inspirerande undervisning som anknyter till arbetslivet, ekonomi och entreprenörskap.

Totalt kommer 52 000 elever eller 83 % av sjätteklassarna i Finland att besöka en Företagsby för lågstadier det här läsåret. På drygt tio år har Företagsbyn vuxit till något som sjätteklassarna väntar på under läsåret. Det är helt fantastiskt att Finlands Skogsstiftelse har varit involverad i vår resa från starten. Av feedbacken från eleverna framkommer det helt tydligt fram hur viktigt det är att man lär sig känna arbetslivet och olika branscher genom att göra något själv.

Arbetet var mer annorlunda än jag trodde, men på ett bra sätt. Det var roligt”, skriver en elev. Skogssektorn är inte särskilt bekant för alla sjätteklassare. Uppfattningen om arbetet i en skogsvårdsförening blir klarare när man själv får jobba som skogsexpert eller som skogsrådgivare. Eleverna hoppar ofta in i sina roller till fullo och för många blir upplevelsen något man länge kommer ihåg. Lekfullheten och att lära genom att göra gör Företagsbyn unik.   

yrkkä

Foto: Iiro Rautiainen 

Många aha-upplevelser

Efter ett besök i Företagsbyn får eleverna frågan vad de tyckte var det viktigaste de lärde sig om företaget de jobbade i. En svarade att det viktigaste hen lärde sig var ”hur trä kan användas som material” och en annan svarade ”att det är viktigt att skydda naturen”. En insåg att ”det finns mycket skogsägare i Finland.” Genom att själv göra lär man sig mycket om skog, visar feedbacken.

Skogarna och användningen av dem kommer att spela en stor roll även i framtidens Finland. Vi i Företagsbyn är glada att vi tillsammans med Finlands Skogsstiftelse kan ge en mångsidig bild av våra skogar som en del av upplevelserna i Företagsbyn.

Med en elevs ord: ”Tack för denna fantastiska dag, som jag fick vara med om. Jag hoppas att andra också lär känna arbetslivet på det här sättet.”

 

Texten är skriven av Kaisa Koistinen, som är direktör för Företagsbyn som är en del av föreningen Ekonomi och ungdom TAT.  

kaisa

Foto: Raili Mykkänen

 

INFO: (I Skogsvårdsföreningen i Företagsbyn jobbar elever inom olika yrken med anknytning till skogssektorn. Skogsexperter och skogsrådgivare ger råd till skogsägare i Företagsbyn i frågor som rör skogsägande och skogsvård. I nära samarbete med Skogsvårdsföreningen jobbar en skogsmaskinförare under eget namn. Han ansvarar för avverkningsuppdrag i Företagsbyn. Syftet med yrkena och uppgifterna är att öka elevernas förståelse för skogssektorn, föra fram hur viktigt arbetet inom skogssektorn är och att få eleverna att fundera över sitt eget förhållande till skogen.)

Tillbaka