GÄSTBLOGG: Beslutsfattarnas Skogsakademi har tagit samhällspåverkare ut i skogen i 25 år

17.12.2021

I år har det gått 25 år sedan Beslutsfattarnas Skogsakademi ordnade den första kursen för samhällspåverkare. Finlands Skogsstiftelse har finansierat Skogsakademins verksamhet sedan starten 1996 tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet. Finska Forstföreningen ansvarar för de praktiska arrangemangen.

Syftet med kursen och diskussionsforumet som man blir inbjuden till har varit att öka intresset för skogsfrågor hos samhällspåverkare i Finland, att stärka deras skogskunskaper och att skapa växelverkan mellan påverkare inom skogssektorn och andra sektorer.

Syftet är att väcka diskussioner om skogarnas roll för att öka välståndet

Under årens lopp har mer än 1 500 ”skogsakademiker” med väldigt olika social bakgrund deltagit i kurserna. På varje kurs finns deltagare från politiken, näringslivet, vetenskapens område, medborgar- och intresseorganisationer och media. Skogsakademins femtionde kurs avslutades nyligen och i den deltog 26 nya ”skogsakademiker”.

Skogsakademin består av en seminariedag som ger bakgrundsfakta och tre dagar ute i terrängen där deltagarna får bekanta sig med skogssektorn och virkets väg från skogen till färdig produkt som till exempel till en träbyggnad. Under kursen är syftet att närma sig skogen och användningen av trä framför allt lösningsorienterat.

Under besöken på olika platser diskuteras bland annat hur skydd av skogarna och naturvård i ekonomiskogar går till i praktiken, hur virkesanskaffningen går till, vilken roll skogsägaren och maskinentreprenören har i virkesanskaffningskedjan och vilken skogssektorn roll är i den regionala ekonomin och för vårt välstånd. Under besöken får deltagarna även en insikt i näringsverksamheten inom skogssektorn och forsknings- och utvecklingsarbetet.

some_metsa_akatemia_metsayhdistys_etela_karjala_vornanen_sanna-61

Bild: Sanna Vornanen

Jubileumsåret lyfter fram skogarnas sociala betydelse

Beslutsfattarnas Skogsakademi har som tema för 25-årsjubileet valt skogarnas sociala hållbarhet. Vårt budskap är bland annat att skogssektorn kommer att erbjuda utbildning och arbete åt tusentals unga arbetstagare de kommande åren.

Under jubileumsåret har vi uppmanat de som har deltagit i Skogsakademin att bland annat skriva sina visioner om skogssektorns framtid i Skogsakademins blogg och att dela sina skogsminnen i sociala medier med taggen #lempimetsä.

Skogsakademin är också en finsk exportprodukt: konceptet har exporterats till bland annat Lettland, Tanzania, Moçambique och Costa Rica. Dessutom har man etablerat ett samarbete med Sverige kring Skogsakademin för EU:s beslutsfattare.

https://smy.fi/paattajien-metsaakatemia/

Texten är skriven av Elina Antila, som är direktör för Skogsakademin.

2021_PMA50_Elina2

Bild: Erkki Oksanen

Tillbaka