Forskningsprojekt tar fram kartor över områden med risk för stormskador

24.10.2017

Våra skogar drabbas av stormskador i huvudsak under den period då marken är ofrusen. Träden kan blåsa omkull och rötterna kan följa med så att det bildas rotvältor. Våta vintrar med lite snö ökar risken för stormskador. Finlands Skogsstiftelse och Naturresursinstitutet (Luke) finansierar ett forskningsprojekt som har som mål att ta fram en karta för hela Finland över områden med risk för stormskador. Det här görs genom att koppla ihop data från olika källor på en mängd olika sätt.

I forskningsprojektet kopplas Lukes kartor över skogstillgångar, en detaljerad höjdmodell, uppgifter om marken och om vindar samt modeller som avspeglar tjälen ihop. Med hjälp av de uppgifter som nu sammanställs ska man i framtiden kunna identifiera skogsobjekt med stor risk för stormskador. Den här informationen ska man kunna utnyttja när man planerar en virkesaffär och avverkningssätt. Resultaten från forskningsprojektet kommer att vara tillgängliga för alla via Lukes webbsidor.

(Foto: Erkki Oksanen, Luke)

Tillbaka