• Lapset_ja_kone

Finlands Skogsstiftelse - 25 år för den finska skogsnäringen

04.09.2020

”Det är en tillgång att nationen bor där det finns en förnybar råvara. Den tillgången ska vi inte lämna oanvänd ens i framtiden”, skrev Lasse Lehtinen i Skogsstiftelsens 15-års historik som utkom för tio år sedan. Påståendet är lika aktuellt i dag.

 

I dag den 4 september 2020 har det gått 25 år sedan Finlands Skogsstiftelse grundades. De mål som ställdes upp för Skogsstiftelsen och dess verksamhet, det vill säga att Stiftelsen ska jobba för att Finland har en stark skogsnäring och att Stiftelsens arbete är öppet och transparent, har gått som en röd tråd genom Skogsstiftelsens verksamhet under ett kvartssekel. Nu är det tid att för en stund titta bakåt och med stolthet komma ihåg vad Skogsstiftelsen har åstadkommit.

Skogsägarna och virkesköpande bolag har i samband med virkesaffärer samlat in cirka 40 miljoner euro med den frivilliga säljfrämjande avgiften till Skogsstiftelsen. Med de pengarna har man kunnat genomföra över 2 100 olika projekt som stöder skogsnäringen runt om i Finland och utomlands. De projekt som har fått finansiering har väl uppfyllt de målsättningar som ställs på Skogsstiftelsens verksamhet. ”Bland de objekt som Skogsstiftelsens finansierar hittar säkert var och en något intressant projekt”, säger Skogsstiftelsens vd Erno Järvinen. I höst kommer Skogsstiftelsens projekt att få stor synlighet då Skogsstiftelsen firar sitt jubileumsår via olika kanaler i sociala medier. Under hösten presenteras 25 intressanta och olika typer av finansieringsobjekt från gångna år.

Det är tack vare skogsägare som säljer virke, de som köper virke och de skogsfackmän som berättar för skogsägare om skogsstiftelsens verksamhet som Skogsstiftelsen får medel till projekt som gör att vi har en livskraftig skogssektor. Skogsstiftelsens framgång baserar sig på engagerade bakgrundskrafter inom stiftelsen som består av aktörer från skogsnäringen.

Ett stort tack till skogsägare som gjort en donation och till skogsfackmän som jobbat för Skogsstiftelsen. Ni har deltagit i Finlands Skogsstiftelse resa fram till i dag. Den finska skogsnäringen behöver en gemensam talesman. Här i norr där vi har ”en förnybar råvara” behövs Skogsstiftelsen också i framtiden.

Tillbaka