Ett miniseminarium om skol- och ungdomsprojekt som skogsstiftelsen finansierar hölls i samband med förvaltningsråds möte

02.05.2018

Finska Forstföreningens ledande expert Sirpa Kärkkäinen sade i sitt föredrag att Forstföreningen samarbetar med en stor grupp olika aktörer inom pedagogikens område och att man genom sitt arbete kan påverka Utbildningsstyrelsen. Tack var det arbete man utfört finns hållbart skogsbruk och bioekonomi samt skogsekosystemet och hållbart utnyttjande av naturtillgångar med i de riksomfattande läroplanerna som togs i bruk år 2016. Forstföreningens skolteam ordnar också fortbildningskurser för lärare och försöker inverka på innehållet i läromedel. Därtill ordnar skolteam bl.a. Skogsnöten. 

Skogskoordinator Jaakko Nippala berättade om Scouternas skogsprogram och hur skogsnäringen syns i scouternas olika evenemang. Inom scouting blir skogsbranschen en del av de ungas vardag, sade Nippala. Han var mycket nöjd med samarbetet med andra skogsorganisationer som jobbar med ungdomar och med aktörerna inom skogsbranschen.

Utvecklingschef Juha Ruuska presenterade 4H-förbundets projekt ”Metsissä mahdollisuus”. Han framhöll att den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen har verkligt stor betydelse och att Skogsstiftelsens understöd för transporter är en förutsättning för att olika skogsevenemang ska kunna genomföras. I år ger Skogsstiftelsen pengar även för utveckling av evenemang som 4H ordnar för ungdomar och för att de kvalitetsmässigt ska bli likvärdiga. År 2017 deltog ungefär 35 000 unga i evenemangen.

Långtradaren Bioaikas turné blev en succé, berättade Forststyrelsens kontaktchef Kristiina Vuopala. Långtradaren Bioaika var skogsbranschens gemensamma gåva till det 100-åriga Finland, ett projekt som Forststyrelsens vetenskapscenter Pilke ansvarade för. Under sin turné stannade långtradaren på 99 olika platser och 43 000 personer runt om i Finland som var intresserade av bioekonomi tog del av utställningen inne i långtradaren. Under turnén lärde sig skogsbranschen att bioekonomi är en sak som intresserar både unga och vuxna även om bioekonomi som helhet är rätt diffus för de flesta. I höst åker långtradaren Bioaika till Estland. Estland fyller 100 år och målet är att informera om den skogsbaserade bioekonomins möjligheter vid en övergång från fossil ekonomi. När långtradaren är Estland står Estland för alla kostnader.

Genom att jobba tillsammans åstadkommer vi mycket, konstaterade alla föredragshållare och publiken efter miniseminariet. Metsäkoordinaattori Jaakko Nippala kertoi Partion metsäohjelmasta ja siitä, miten metsäelinkeino näkyy partiolaisten tapahtumissa. Partio tuo metsäalan nuorten vapaa-aikaan, totesi Nippala ja oli myös hyvin tyytyväinen yhteistyöhön muiden metsäalan nuorisotyötä tekevien tahojen ja metsätoimijoiden kanssa.

4H-liiton Metsissä mahdollisuus -hanketta esitteli kehityspäällikkö Juha Ruuska. Hän korosti metsäsäätiömaksun tärkeyttä ja totesi Metsäsäätiön myöntämän kuljetusapurahan olevan metsätapahtumien edellytys. Kuluvana vuonna Metsäsäätiö rahoittaa myös 4H-nuorisotapahtumien kehittämistä ja laadullista yhtenäistämistä. Vuonna 2017 tapahtumiin osallistui noin 35 000 nuorta.

Bioaika-rekka kiertueesta tuli huippujuttu, kertoi Metsähallituksen yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala. Rekka oli metsäalan yhteinen Suomi 100 hanke, jonka järjestelyistä vastasi Metsähallituksen tiedekeskus Pilke. 99 pysähdyksen aikana rekka tavoitti 43 00 biotaloudesta kiinnostunutta eri puolilla Suomea. Metsäala oppi kiertueen aikana, että biotalous on yleisesti sekä nuoria, että aikuisia kiinnostava asia, vaikka biotalouden kokonaiskuva onkin valtaosalle melko hämärä. Biotalousrekka suuntaa syksyllä kertomaan 100-vuotisjuhlaansa viettävälle Virolle metsäbiotalouden mahdollisuuksista siirryttäessä pois fossiilitaloudesta. Virossa rekka kiertää virolaisen rahoituksen turvin.

Yhdessä tekemällä saadaan paljon aikaan, totesivat kaikki alustusten pitäjät ja yleisö tilaisuuden jälkeen. 

Tillbaka