Erno Järvinen blir ny vd för Finlands Skogsstiftelse

01.07.2019,

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse har valt AFM Erno Järvinen till stiftelsens nya vd.

”Erno Järvinens tidigare erfarenhet, forskarbakgrund, breda nätverk och insikter i förvaltning av stiftelser skapar utmärkta möjligheter att utveckla verksamheten framgångsrikt. Skogssektorn och dess verksamhetsmiljö genomgår stora förändringar”, säger Skogsstiftelsens ordförande Sauli Brander. ”Jag är verkligt glad när jag får utnämna Järvinen till vd för Finlands Skogsstiftelse.”

”Jag vill samtidigt tacka Skogsstiftelsens nuvarande vd Liisa Mäkijärvi för ett utmärkt arbete under stiftelsens tjugo första år.”

Erno Järvinen flyttar över till vd för Skogsstiftelsen från jobbet som forskningschef vid MTK:s skogslinje. På MTK har han jobbat med att främja skogssektorns verksamhetsförutsättningar. Han har också varit bl.a. medlem i Puuinfo Oy:s styrelse och även där jobbat för att öka användningen av trä och träbyggande.

”Som vd för Finlands Skogsstiftelse kan jag dra nytta av mina erfarenheter och visioner som gagnar hela skogsnäringen som ska vara livskraftig”, säger Järvinen. ”Det är synnerligen viktigt att skogsbruket och skogsindustrin har en finansiär som syns och som finansierar gemensam kommunikation och forskning. ”

Järvinen börjar som vd för Finlands Skogsstiftelse i oktober. Han arbetar till en början tillsammans med nuvarande vd:n Liisa Mäkijärvi. Mäkijärvi går i pension i februari 2020.

ErnoJarvinen_skaalattu

Erno Järvinen

Tilläggsuppgifter:

Sauli Brander, ordförande för styrelsen för Finlands Skogsstftelse, tel. 040 567 4155
Erno Järvinen, tel. 040 351 7978

Tillbaka