Eetu Punkka vald till kommunikationsexpert

06.03.2020

Forstmästare Eetu Punkka har valts till kommunikationsexpert på Finlands Skogsstiftelse.

”Med sin kommunikationskompetens, sin kännedom om skogssektorn och sina personliga egenskaper har Eetu Punkka ypperliga möjligheter att utveckla Skogsstiftelsens kommunikation”, säger Skogsstiftelsens verkställande direktör Erno Järvinen. ”Jag är synnerligen glad då jag får utnämna Punkka till kommunikationsexpert på Finlands Skogsstiftelse.”

Eetu Punkka har avlagt forstmästarexamen vid Helsingfors universitet. Han har bred erfarenhet av olika jobb inom skogsbranschen bland annat på Finlands Skogsmuseum Lusto, på MTK och på Biolan.

”Som kommunikationsexpert på Finlands Skogsstiftelse har jag möjlighet att använda mina skogskunskaper från ett brett område och mina kommunikationserfarenheter för att utveckla skogsnäringen i Finland”, säger Punkka. ”Finlands Skogsstiftelse är en bra utsiktsplats över den finska skogssektorn. Med mina breda kunskaper om kommunikation och sociala medier kan jag göra Skogsstiftelsen mera synlig både bland skogsägare och skogsfackmän.”

Eetu Punkka börjar jobba på Skogsstiftelsen 16.3.2020.

Tilläggsuppgifter:
Erno Järvinen, verkställande direktör för Finlands Skogsstiftelse, tel. 040 351 7978

Tillbaka