Diskussioner och kritik kring avverkningar utgår ofta från känslor och åsikter. Fakta glöms ofta bort.

18.09.2018

Under sommaren har skogsbranschen synts i motstridiga rubriker och det tycks bli allt vanligare. Skogsindustrin behöver mera virke och skogsägarna, som kan ha olika mål för sitt skogsinnehav, gör sitt yttersta för att sköta sina skogar. Samtidigt försöker man med medborgarinitiativ stoppa kalavverkningar.

I de allmänna diskussionerna stämplas också forskare och deras arbete antingen som skogsbruksvänligt eller skogsnaturvänligt. Det finns behov av att ändra åsikterna och ge en helhetsbild av följderna av olika åtgärder som utförs i skogarna.

Finlands Skogsstiftelse finansierar ett forskningsprojekt där man utan känsloladdningar analyserar användningen av skogarna och dess följder. Enligt Skogsstiftelsen är skogsnäringen stark både i hemlandet och globalt om den finns välgrundade forskningresultat för beslut och påståenden.

Finlands Skogsstiftelse finansierar forskningsprojektet ”Näyttöön perustuva metsätalous”. Det genomförs av Metsäteho, som specialiserat sig på forsknings- och utvecklingssamarbete, i samarbete med Helsingforsuniversitet och Jyväskylä universitet. Forskningen ska ge svar på frågorna hur omdrevet och olika skötselmodeller för skogarna påverkar skyddet av olika arter. Det forskas också kring vilken uppfattningen är om hållbar användning av skogarna och hur instruktionerna för vattenvården fungerar i praktiken. Inom forskningsprojektet kommer man att ompröva redan gjorda forskningsresultat och forska vidare.

Skogsindustrin behöver mera virke även i framtiden och skogsägarna bör ha rätt att sköta sina skogar ansvarsfullt, ha flera mål för sitt skogsbruk och idka ett lönsamt skogsbruk.

Tillbaka