Den säljfrämjande avgiften till Skogsstiftelsen stöder scouternas skogsprogram

05.12.2017

Scouternas skogsprogram har som mål att mångsidigt föra fram olika sätt att använda skogarna.  Inom scouting har man traditionellt rört sig i naturen och gjort vildmarksvandringar, men det erbjuder också möjligheter att få en uppfattning om annat som sker i skogen och vilken betydelse skogen har t.ex. som näringsgren.

Med stöd från Skogsstiftelsen har det ordnats många slags evenemang där scouter har fått bekanta sig även med skogsbranschen och skogsnäringen. Dessutom har scouternas eget material om skogen uppdaterats så att det ska bli lättare för scoutkårerna att kontakta aktörer inom skogsbranschen.

Exempel på scouternas aktiviter med skogsanknytning:

Scouterna är kända för sina specialmärken. Med det förnyade specialmärket Skog kan 10–12 åriga scouter bekanta sig med olika slags skogar, skogliga yrken, skogarnas mångfald och produkter som görs av råmaterial från skogen.

Med specialmärket Skogsbranschen, som riktar sig till 15–17 åringar, kan scouter påvisa vilka kunskaper och färdigheter med anknytning till skogsbranschen de har lärt sig i fråga om att röra sig i skogen, skogen som näringsgren och skogens mångfald.

För scouter i åldern 12–15 år ordnades en utbildningsdag för spejarscouter i samarbete med skogsutbildningen vid Hämeen ammattikorkeakoulu, naturligtvis med skog som tema. Under dagen fick scouterna öva sig i att värdera skog, bekanta sig med en skogsmaskin och öva sig att köra skogsmaskin i en simulator.

För scouter i åldern 15–17 år fanns under Explo-träffen i Salo en stig med namnet ”Vi går till skog”. Längs stigen fick scouterna bekanta sig med yrken inom skogsbranschen, lära sig mäta skog, bekanta sig produkter som görs av råmaterial från skogen och lära sig olika växter.

partio_metsä_osaamismerkki.skaalattu
Tillbaka