De som genomförde den riktade insamlingen i Österbotten premierades på Skogsdagarna

10.11.2016

Vid öppningen av Skogsdagarna i Mässcentrum delade Skogsstiftelsen som vanligt ut sina utmärkelser. Utmärkelserna tilldelades de personer som genomförde den riktade insamlingen i Österbotten. Med den riktade insamlingen i Österbotten samlades pengar till en professur i träbyggande som näringsgren vid Vasa universitet Handelsvetenskapliga fakulteten.

Alla aktörer inom virkeshandeln i södra och mellersta Österbotten deltog i den riktade insamlingen. Insamlingen lyckades bra och man kunde donera 120 000 euro som verksamhetsbidrag till professuren.

– Hur en riktad insamling utfaller är starkt bundet till de lokala aktörerna. Ett bra samarbete och det stora engagemanget för insamlingen ledde till det fina slutresultatet, sade verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi i sitt tal.

Riktade insamlingar är ett enastående fint sätt att föra Skogsstiftelsen närmare skogsägare runt om i Finland. Tidigare har medel samlats in regionalt bland annat för byggande av Savonlinnasalen i Nyslott och till Vetenskapscentret Pilke i Rovaniemi och dess utställning som berättar om hållbart nyttjande av skogarna längst i norr.

Skogsstiftelsens utmärkelse, Vappu Johanssons grafikarbete, tilldelades:

Janne Kiiliäinen
regiondirektör, UPM Metsä

Jussi Parviainen
verksamhetsledare, Skogsvårdsföreningen Lakeus

Tomi Saine
distrikschef, Metsä Group

Mikko Syri
fältchef, MTK

Yrjö Ylkänen
chef för näringstjänster, Finlands skogscentral

I den riktade insamlingen deltog också Sågindustrin, Stora Enso och Forststyrelse.

Tillbaka