BLOGG: Julhälsning

21.12.2020

Mitt första hela år som vd för Skogsstiftelsen går mot sitt slut. De senaste tolv månaderna har klart visat hur små handlingar tillsammans växer till något stort. Små gester och uppvaktningar har coronaåret 2020 känts verkligt värmande. Tack vare de medel som donerats till Skogsstiftelsen i samband med virkesaffärer har vi kunnat genomföra betydande finländska projekt som främjar skogsnäringen, som till exempel kommunikationskampanjen Metsien Suomi.

Under den ”nya normala” tiden har stiftelsernas betydelse ökat. Republikens president Sauli Niinistö sade på Stiftelser och fonder rf:s 50-års festseminarium 15.12.2020 att ”fondfinansieringen möjliggör nya initiativ och ny forskning som eventuellt aldrig skulle kunna genomföras på något annat sätt”. Det här citatet påminner oss också om varför Finlands Skogsstiftelse finns.

Skogsnäringen kan inte utlokalisera ansvaret för att öka efterfrågan på dess egna produkter och inte heller ansvaret för den bild som offentligt ges av skogsnäringen.  Det kräver gemensam vilja och engagemang från hela sektorn. Tillsammans åstadkommer vi mera. Behovet av Skogsstiftelsen och dess verksamhet är precis lika motiverat som för 25 år sedan då Skogsstiftelsen grundades. Den finska skogsnäringen behöver alldeles säkert en gemensam försvarare även i framtiden.

Det ställs stora förväntningar och en stor press på skogssektorn och även känslor är med i bilden. Skogsnäringen får utstå kritik och Skogsstiftelsen har som uppgift att lyfta fram skogens alla möjligheter. Även ett annorlunda år som detta har vi jobbat effektivt med det här på Skogsstiftelsen kontor. Vi har gått in för nya arbetssätt när evenemang där man sitter ansikte mot ansikte har ställts in.  Vi har till exempel via fjärranslutning kunnat delta i skogsfackmännens teammöten runt om i landet. Ett stort tack! Möten där vi presenterar Skogsstiftelsen fortsätter nästa år. Vi kommer gärna och berättar om vad vi gör, så bjud in oss.

Vi vill tacka alla för det här året, både ni som samlat in pengar och ni som genomfört projekt! Ni har utfört ett värdefullt arbete för Skogsstiftelsen. Tillsammans har vi åstadkommit mycket.

Finlands Skogsstiftelse önskar en Fridfull Jul och ett Framgångsrikt Nytt År 2021.

 

SS_20191028_Helsinki_Erno_Jarvinen_120311_9806

Erno Järvinen

verkställande direktör

Tillbaka