612 000 euro till en livskraftig skogsnäring på Skogsstiftelsens sista möte det här året

07.12.2016

Skogsstiftelsens styrelse beviljade på årets sista möte den 28 november 612 000 euro i understöd. Finska Forstföreningen var den största bidragsmottagaren och fick totalt 435 000 euro för sina kommunikationsprojekt. Finska Forstföreningen sköter kommunikation till skolor och ungdom (Skogsnöten, skogsdagar i huvudstadsregionen, material till lärare), kommunikation till den stora allmänheten om skogsbranschen (webbsajten forest.fi, den internationella miljöpeilen) och kommunikation till beslutsfattare (Beslutsfattarnas Skogsakademi).

Projektet Nytt trä berättar vad man kan använda trä till. Projektet främjar bioekonomi som baserar sig på användning av trä och berättar för påverkare i samhället och beslutsfattare vilken betydelse träbaserade produkter har. Projektet fick 90 000 euro.  
Puuinfo fick 57 000 euro till boken ”Paloturvallinen puukerrostalo” som är en instruktionsbok för planering av brandsäkra trävåningshus. Med det här understödet vill man främja träbyggande i stor skala, ge fackkunskap till byggnadsentreprenörer och deras planerare och till de som fattar beslut om materialval.

Under jubileumsåret Finland 100 år står Finland värd för internationella PEFC:s allmänna möte. För det mötet och för marknadsföring av PEFC Finland beviljades totalt 30 000 euro.

Skogsstiftelsen startar i april 2017 en regionalt riktad insamling i landskapet Kajanaland för skolcentret i Kuhmo som byggs i massivt trä.

Skogsstiftelsens styrelse sammanträder fyra gånger per år. På varje möte behandlas ansökningar om understöd. Nästa möte hålls 6.3.2017.

Tillbaka