120 000 euro till att artlägga användarerfarenheterna och hälspeffekterna i Kuhmo stads träskol

13.06.2018

Shekin luovutus Kuhmon kaupungille

Skogsstiftelsens regionala insamling för träskolan i Kuhmo, Tuupalan koulu, blev en framgång.

Skogsstiftelsen överräckte en check på 120 000 euro till Kuhmo stad. Pengarna ska användas till att kartlägga användarerfarenheterna och hälsoeffekterna och till att sprida information om skolan som byggts i massivt trä. Pengarna överräcktes till Kuhmo stad 12.6.2018.

”Vi kommer bland annat att använda pengarna till att kartlägga hälsoeffekterna av träbyggnader. Vi kommer att informera om vår träskola nationellt och vi vill fungera som ett exempel för finskt träbyggande”, sade Kuhmos stadsdirektör Tytti Määttä.

Tuupalan koulu var målet för Skogsstiftelsens regionala insamling i landskapet Kajanaland. Den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen, som betalades i samband med virkesaffärer, gick under ett års tid till Tuupalan koulu. Den riktade insamlingen tog slut 31.3.2018. Skogsägarna, de stora skogsbolagen Metsä Group, Stora Enso, UPM och sågverken Kuhmo Oy och Pölkky Oy deltog i insamlingen i Kajanaland. Forststyrelsen bidrog i egenskap av virkessäljare med en betydande summa.

Tuupalan koulu är globalt sett ett bra exempel på hur man skapar en sund, naturnära inlärningsmiljö som främjar lärandet. ”Träskolan är ett viktigt referensobjekt även för lokala träproduktföretag”, tillade Tytti Määttä.

Kuhmo koululaisia

Träskolan Tuupalan koulu i Kuhmo  erbjuder 350 skolelever en varm och lugnande inlärningsmiljö helt av trä. Foto: Saara Heikkinen

Tillbaka