1,57 miljoner euro till skogsnäringens välmående år 2016

14.02.2017

Skogsstiftelsens tjugoförsta verksamhetsår är slut och räkenskapsböckerna och verksamhetsberättelsen är fem före färdiga. År 2016 insamlades i samband med virkesaffärer som donationer, dvs. som frivillig avgift till skogsstiftelsen, 1,85 miljoner euro. Procenten privata skogsägare som betalade den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen sjönk en aning. Den är fortsättningsvis på en acceptabel nivå, men klart under målsättningen som är 40 procent. Forststyrelsen drar sitt strå till stacken och betalar den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen i samband med virkesaffärer på samma sätt som tidigare.

Skogsstiftelsens styrelse sammanträdde fem gånger under det gångna året och beviljade 1,46 miljoner euro som understöd. Verksamhetsledaren beviljade inom ramen för sina befogenheter 117 000 euro som mindre understöd. De beviljades i huvudsak för att finansiera skolelevernas resor till skogsdagar och för att finansiera fackmäns och studerades studier, fortbildning och resor.  Under verksamhetsåret gick 1,5 miljoner euro till projekt. Det vidstående diagrammet visar hur understöden har fördelats på de viktigaste målgrupperna under de tre senaste åren.

De ekonomiska siffrorna har redan många år varit av samma storleksordning. Reservkassan utökades mycket lite under det gångna året, men reserven för sämre dagar har tidigare placerats med låg risk i enlighet med Skogsstiftelsens placeringsstrategi.

Under Skogsstiftelsens tjugoförsta verksamhetsår har det utdelats nästan 32 miljoner euro för att främja en livskraftig näring och öka synligheten. Vi kan alla vara stolta över den prestationen. De anställda på Skogsstiftelsen och förvaltningen tackar alla som jobbat för vår gemensamma sak.

Tillbaka

Fördelning av finansiering 2014-2016