Meddelanden

20 år – 30 miljoner för ökad synlighet

23.10.2015

Finlands Skogsstiftelse firar i år sitt tjugonde verksamhetsår. Under de här tjugo åren har Skogsstiftelsen delat ut över 30 miljoner euro i understöd till skogsnäringen. Det har funnits behov av pengar för den egna branschen och mycket har vi åstadkommit med pengarna. I fortsättningen kommer off...

Skogsstiftelsen samlade på Stiftelsedagen ihop personer som fått understöd

01.10.2015

Metsäsäätiö järjesti Säätiöpäivän Kaffet ja kokosi saman pöydän ääreen seitsemän erilaista Metsäsäätiön apurahan saajaa. Säätiöpäivän Kaffeilla törmäsivät myös muotoilija Justus K ja biotalouden tutkija Jani Holopainen...

Understöd till bioekonomi, marknadsföring av certifieringen och viltvårdsanpassad skogsvård

24.09.2015

Metsäsäätiö myönsi kuluvan vuoden kolmannessa kokouksessa rahoitusta projekteille sekä kotimaiseen että kansainväliseen toimintaan. Rahoitusta myönnettiin muun muassa sertifioinnin ja riistametsänhoidon markkinointiin.

En donationsprofessur i träbyggnadsteknik till aalto universitetet

14.09.2015

Teknologie doktor Gerhard Fink, 33, från Österrike, har utsetts till professor i träbyggnadsteknik vid Aalto-universitetet. Fink börjar vid Aalto-universitetets campus i Otnäs, Esbo, i början av nästa år.

Skolornas transportbidrag för året 2015 är tyvärr slut

02.07.2015

Skogsstiftelsens skolornas transportbidrag för året 2015 är tyvärr använda. Bidrag beviljades 70 000 euro. Med bidrag 7717 elever och 394 lärare hade mögligheten att bekanta sig till skogsbranchen. Tack för alla aktörarnas aktivitet! För till fälle kan vi inte bevilja bidrag under hösten 2015. Fi...

Skogsforumet för unga påverkare öppnade deras ögon för skogsbaserad bioekonomi

24.06.2015

Finska Forstföreningen arrangerade tillsammans med Forststyrelsen på vetenskapscentret Pilke i Rovaniemi det första Skogsforumet för unga påverkare 3–5.6.2015 med stöd från Skogsstiftelsen. Bloggare, aktiva i organisationer, unga som är med i partipolitiken och unga framtidshopp inom skogsbransch...

Erik Bruuns utställning i Sibeliushuset i Lahtis hela sommaren

24.06.2015

På Erik Bruuns utställning från Jaffa till Jaffa, från skog till skog finns grafikerns produktion under 60 års tid. Erik Bruun som bor på Sveaborg och har fyllt 89 år gör fortsättningsvis affischer, frimärken och kommer med idéer som till exempel till den nyaste planschen till Pori Jazz.  Många k...

Skogsstiftelsen har uppdaterad sina webbsidor!

16.06.2015

Finlands Skogsstiftelse har uppdaterat sina webbsidor. Målsättningen av projektet var att bjuda information ännu mer klar till de som insamlar medel för Skogsstiftelsen, för de skogsägarna och för de som söker om understöd. Vi vill också berätta rikare om våra finansieringsobjekter. Vad tycker du...

Skogstiftelsens riktade insamling i Österbotten för en professur i träbyggande som näringsgren

07.05.2015

Skogsstiftelsens riktade insamling startade i april och fortgår ett år framåt. Under den här tiden styrs de pengar som insamlas i södra och mellersta Österbotten till marknadsföringsenheten vid handelsvetenskapliga fakulteten vid Vasa universitet till en professur i träbyggande som näringsgren. A...

Sauli Brander ny medlem i styrelsen för Finlands Skogstiftelse

07.05.2015

Sauli Brander som är skogschef för UPM har invalts i styrelsen för Finlands Skogsstiftelse. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad. Jorma Länsitalo fortsätter som styrelseordförande och Juha Hakkarainen som viceordförande. – Det är med glädje jag börjar delta i Skogsstiftelsens verksamh...

Man sade ja till Skogstiftelsen i 37 000 virkesaffärer - Skogstiftelsen beviljade 1,5 miljoner euro

23.01.2015

Under år 2014 inflöt 1,9 miljoner euro i säljfrämjande avgift till Skogsstiftelsen. Från ungefär 37 000 virkesaffärer inbetalades den frivilliga avgiften till Finlands skogsstiftelse. Ett stort tack till alla skogsfackmän ute på fältet för det arbete ni gör för skogsnäringen och till virkesköparn...

1 2 3 4 5