Meddelanden

Skogsstiftelsen startar regional insamling för Kuhmos skolcentrum i massivt trä

01.12.2016

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beslöt på sitt möte 28.11.2016 att man ska starta en regionalt riktad insamling för skolcentret i Kuhmo. Insamlingen genomförs i landskapet Kajanaland och startar i april. Skolcentret i Kuhmo, som är under byggnad, är en servicebyggnad i massivt trä som är un...

De som genomförde den riktade insamlingen i Österbotten premierades på Skogsdagarna

10.11.2016

Vid öppningen av Skogsdagarna i Mässcentrum delade Skogsstiftelsen som vanligt ut sina utmärkelser. Utmärkelserna tilldelades de personer som genomförde den riktade insamlingen i Österbotten. Med den riktade insamlingen i Österbotten samlades pengar till en professur i träbyggande som näringsgren...

Videofilmer med praktiska råd för viltvänlig skogsvård

07.11.2016

Finlands viltcentrals nya videor berättar om olika sätt att gynna viltet vid skogsvårdsarbeten. I videofilmerna lyfts plantskogsvården och gallringen fram och även underväxtens betydelse och specialobjekt som är viktiga för viltet. Videofilmerna kan ses av alla på webbadressen riistametsa.fi. Sko...

120 000 euro till professur vid Vasa universitet - forskning om träbyggande närmare samhällets och företagens behov

28.10.2016

Skogsstiftelsens riktade insamling i Österbotten gav 120 000 euro till en professur i träbyggande som näringsgren vid Vasa universitet. Skogsägare och virkesköpare i Österbotten deltog i insamlingen och därmed i donationen. Checken överräcktes under seminariet ” Puurakentamisen kasvun lähteet” i...

Seminarie: Skogsbioekonomis värdekedjor i Finland och regionalt

18.10.2016,

Skogsbioekonomis värdekedjor i Finland och regionalt -undersöknings resultat presenteras i seminarie onsdagen den 7 december 2016 klockan 13–15 i Helsingfors. Se program och anmälan till seminarium här.

Undersökning: Hurdana naturmiljöer har positiv effekt på hälsan

18.10.2016,

Under sensommaren och hösten 2016 har man i huvudstadsregionen undersökt vilka slags naturmiljöer har positiv effekt på vår hälsa och vårt välbefinnande. Undersökningen är AFM Jenni Simkins arbete för sin doktorsavhandling, som är en del av Naturresursinstitutets projekt ” Vihreän ympäristön hyvi...

Följ oss på Twitter

05.10.2016,

Skogsstiftelsen är på Twitter. Nu kan du följa @metsasaatio för att få aktuell information bland annat om Skogsstiftelsens finansieringsobjekt. Du kan också dela med dig dina tänkar om Skogsstiftelsen eller finansierade projekt på Twitter med hashtaggen #skogsstiftelse eller #metsäsäätiö. Vi twit...

Skogsstiftelsen har beviljat 300 000 euro till skogsbranschens gemensamma projekt Bioaika

27.09.2016,

Långtradaren Bioaika, som åker runt hela landet, är skogsbranschens gemensamma gåva till unga i det 100-åriga Finland. Skogsstiftelsen har beviljat 300 000 euros understöd till projekt.

Ett stort tack till alla er 627 som besvarade i Skogsstiftelsens enkätundersökning!

27.09.2016,

Skogsstiftelsen genomförde i augusti-september en webbaserad enkätundersökning bland tjänstemän inom skogssektorn som jobbar på fältet med virkeshandel. Målet med enkäten var att ta reda på vad fackmän som möter skogsägare i samband med virkesaffärer har att säga om Skogsstiftelsen. Hur presenter...

I Österbotten insamlades över 100 000 euro till en professur i träbyggande

30.05.2016,

Resultatet av den riktade insamlingen i Södra och Mellersta Österbotten överträffade förväntningarna. Till professuren i träbyggande som näringsgren som ska inrättas vid Vasa universitet insamlades drygt 100 000 euro. Alla virkesköpare på området och ett stort antal skogsägare deltog i Skogsstift...

Nya ansikten i delegationen för Finlands Skogsstiftelse

26.05.2016,

I delegationen invaldes fyra nya personer som egentliga medlemmar: kommunikationsdirektör Juha Laine från Metsä Group, Jari Suominen som är direktör för Stora Ensos träproduktindustri, ordförande Pekka Kopra från Finlands Sågar rf och ordförande Jari Nilosaari från Träfacket. MTK:s ordförande Juh...

Skogsstiftelsen finansierar ungdomarsarbetet

14.04.2016,

Skogsnäringen tas med scouternas skogsprogram Scouternas Skogsprogram har som mål att erbjuda alla barn och unga som bor i Finland en möjlighet att få uppleva skogen för att därigenom få en bra grund att skapa sin egen uppfattning om naturen och skogen och förståelse för skogsbranschen. Dagens ba...

Verksamhetsledarens julhälsingar

21.12.2015

Skogsstiftelsens tjugonde verksamhetsår går mot sitt slut. Under det här året har cirka 1,9 miljoner euro insamlats i samband med virkesaffärer som donationer, dvs. som frivilliga avgifter till Skogsstiftelsen. I samband med virkesaffärer som ingås med privatskogsägarna väljer fortsättningsvis mi...

Skogsstiftelsen delade ut över 800 000 euro på årets sista möte

18.12.2015

Skogsstiftelsen delade sammanlagt ut 821 500 euro som understöd på årets sista möte. Nedan är uppräknat vilka understöd som beviljades: Finska Forstföreningens projekt 2016, totalt 435 000 €:     Skogssektorns miljöpejl, 105 000 €      Webbsajten forest.fi och samarbete med massmedia, 50 000 €   ...

Understöd till skolor för transporter 2016

15.12.2015

Skogsstiftelsen beviljar även det kommande året understöd till skolor för transporter. Man kan ansöka understöd till skolor för transporter för en resa under vilken skoleleverna får bekanta sig med skogsnäringen, skogsindustrin eller skogsbruket. Understödet täcker huvudsakligen i regel kostnader...

1 2 3 4 5