Metsäsäätiö tutkimuksen tukena -seminaari

10.04.2019,

Tiistaina 9.4. järjestettiin Metsäsäätiö tutkimuksen tukena -seminaari, jossa esiteltiin Metsäsäätiön avustamia hankkeita. Vuonna 2018 apurahat painottuivat tutkimuksiin – 30 % säätiön myöntämistä apurahoista myönnettiin tutkimushankkeille – ja seminaarissa esiteltiin näistä tutkimuksista kolme. Lopuksi kuultiin myös Metsäsäätiön tukemasta Uusi Puu -hankkeesta. Seminaaria seuraamaan saapui yli 40 henkeä.

seminaari

Susanna Winqvist kertomassa Uusi Puu -hankkeesta. Kuva: Vilma Issakainen

Ensimmäisessä esityksessä professori Aleksi Lehtonen kertoi Luonnonvarakeskuksen MyrskyPuu-tutkimuksesta, jonka tavoitteena on kerätä dataa tuulen aiheuttamista tuhoista ja tuottaa korkean resoluution tuulituhoriskikartat Suomelle. Tutkimus herätti yleisössä niin paljon kysymyksiä, että tilaisuuden puheenjohtajana toimineen Liisa Mäkijärven oli lopulta keskeytettävä kysymysten virta, jotta seminaari saataisiin jatkumaan aikataulussa.

Toinen esitys oli Helsingin yliopiston Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimus, jota esittelemään saapui jo kolmatta metsänomistajatutkimustaan tekevä professori Heimo Karppinen. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella metsänomistuksen rakenne- ja tavoitemuutosten vaikutuksia metsätaloudelliseen käyttäytymiseen sekä selvittää metsätalouden tilakohtaisen kannattavuuden mittaamista ja parantamista. Tutkimuksesta on tarkoitus saada alustavia tuloksia vuoden 2019 marras-joulukuussa ja loppuraportti vuonna 2021.

Kolmas käsiteltävä tutkimus oli Metsätehon, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston yhdessä tekemä Näyttöön perustuva metsätalous ja siitä kertoi tohtori Anna Johansson. Tutkimuksessa selvitetään talousmetsän luonnonhoitotoimien vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Lisäksi pyritään kartoittamaan olemassa olevan tutkimustiedon määrää, saada tietoa eri interventioiden vaikuttavuudesta sekä paljastaa tutkimuksessa olevat tietoaukot. Tutkimustuloksia on odotettavissa vuoden 2019 kesäkuussa.

Seminaarin lopuksi Uusi Puu -hankkeen projektipäällikkö Susanna Winqvist kertoi, että mistä hankkeessa oikein on kyse. Hankkeen slogan, Uusi puu kertoo mihin puu pystyy, tiivistää idean hyvin. 20 suomalaisen organisaation tavoitteena on lisätä puupohjaisten tuotteiden käyttöä lisäämällä päättäjien ja vaikuttajien ymmärrystä puun käyttöön perustuvasta bio- ja kiertotaloudesta. Yleisö sai paitsi nähdä kuvia, myös tutustua paikan päällä seminaarisalissa puupohjaisiin arkipäivän tuotteisiin, kuten pakkauksiin, vaatteisiin ja lavuaareihin.

Seminaarin saamasta suosiosta voi päätellä, että metsiin liittyvä tutkimus kiinnostaa. Tutkimuksista ja Uusi Puusta kertovat esitykset voi ladata tämän tekstin lopusta.

Takaisin