Tutkimus: Millaiset luontoympäristöt elvyttävät

18.10.2016,

Pääkaupunkiseudulla on tutkittu loppukesän ja syksyn aikana millaiset luontoympäristöt elvyttävät. Tutkimus on MMM Jenni Simkinin väitöskirjatyö, ja liittyy Luonnonvarakeskuksen hankkeeseen ”Vihreän ympäristön hyvinvointivaikutukset ja virkistyskäyttömahdollisuudet”. Väitöskirjan ohjaa professori Liisa Tyrväinen. Tutkimusta rahoittaa Suomen Metsäsäätiö ja Koneen Säätiö.

Suomi on hyvin metsäinen maa, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulla kaupunkirakenteen tiivistämisen myötä osa viheralueista otetaan rakentamiskäyttöön. Kasvukeskuksissa väestömäärän kasvaessa ja lisääntyvän rakentamisen myötä asukkaiden viheralueiden saavutettavuus ja laatu virkistys- ja luontoympäristönä voi heikentyä. Luontoa on perinteisesti suojeltu lähinnä ekologisin perustein, mutta viime aikoina on keskusteltu myös luontoympäristöjen merkityksestä asukkaiden hyvinvoinnille. Luontoympäristö palauttaa nopeasti stressistä. Helposti saavutettavat luontoympäristöt edistävät myös liikunta-aktiivisuutta ja vaikuttavat sitä kautta terveyteen.

Luontoa voidaan hyödyntää määrätietoisemmin työstressistä palautumiseen tai hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Vielä ei tiedetä tarkalleen, millaisia eroja luontoympäristöjen elvyttävyyden välillä on tai mitkä ominaisuudet tekevät luonnosta ihmiselle elvyttävän. Tässä tutkimuksessa selvitetään näitä kysymyksiä koejärjestelyllä, jossa vapaaehtoisia kaupunkilaisia viedään erilaisille kohteille.  Ensimmäiset tulokset valmistuvat vuoden 2017 lopulla. Tulokset lisäävät tietoa maankäytönsuunnittelun ja metsänhoidon suunnittelun tueksi.

Suomen luontoympäristöjen terveyshyötyihin liittyvän tutkimustiedon kartuttaminen auttaa kehittämään luonnon aineettomiin hyötyihin perustuvia uusia palveluja. Myös metsien käyttöä ja hoitoa voidaan ohjata niin, että metsistä saadaan sekä aineellista hyötyä, mutta myös luodaan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ympäristöjä. 

Lisätietoja:
Jenni Simkin, tutkija, Luonnonvarakeskus p. 050 522 50 65
Liisa Tyrväinen, professori, Luonnonvarakeskus p. 050 3914553

Takaisin