Metsäsäätiö rahoittaa nuorisotyötä

14.04.2016,

Metsäelinkeino mukaan Partiolaisten Metsäohjelmaan

Partion Metsäohjelman tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville lapsille ja nuorille mahdollisuus metsäkokemukseen ja tätä kautta hyvä pohja oman luonto- ja metsäsuhteen rakentamiselle ja metsäalan ymmärrykselle. Tulevaisuuden metsien käytön hyväksyttävyys rakentuu nykypäivän lasten ja nuorten tasapainoisen metsäsuhteen ja metsäalan ymmärryksen pohjalle. 

– Partiossa on perinteisesti opittu retkeilytaitoja sekä luonnon tuntemusta, ja nyt siihen lisätään myös metsäelinkeinon näkökulmaa. Tavoitteena on tätä kautta myös kannustaa partiolaisia metsäalalle, koska partio antaa tälle hyvän tieto- ja arvopohjan, sanoo Suomen Partiolaisten metsäkoordinaattori Jaakko Nippala.

Metsäohjelman puitteissa partiolaiset päivittävät kasvatusohjelman metsään ja luonto- sekä retkeilytaitoihin ohjelmamateriaaleja vastaamaan tämän päivän monipuolista metsäalaa ja uusiutuvien luonnonvarojen vastuullista käyttöä. Osana metsäohjelman kehitystyötä partiolaiset etsivät aktiivisesti alueellisia yhteistyömahdollisuuksia metsäsektorin eri toimijoiden kanssa. Metsäsäätiö rahoittaa alueellisten yhteistyöprojektien toteuttamista 30 000 eurolla.

4H-kuljetustukia Metsissä Mahdollisuus -metsätapahtumiin

4H-järjestön kehittämän Metsissä Mahdollisuus -mallin tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja metsä- ja luontoalan toimijoiden välille sekä kehittää, kokeilla ja vakiinnuttaa erilaisia yhteistyöhön soveltuvia toimintamalleja. Yhteistyöverkostot toteuttavat muun muassa koululaisten metsäpäiviä, koko perheen tapahtumia, metsäpolkuja sekä ohjelmaa retkille ja leireille. Metsäelinkeino on aina tavalla tai toisella osana 4H:n metsäpäiviä.

– Ohjelma vaihtelee ikäryhmästä riippuen, esimerkiksi yläkouluikäisille metsäalan ammattien esittely on tärkeää, koska ammatinvalintakysymys on ajankohtainen, kertoo kehityspäällikkö Juha Ruuska.

Vuonna 2015 4H järjestön järjestämiin metsään ja luontoon liittyviin kouluyhteistyötapahtumiin osallistui yli 30 000 lasta ja nuorta. Yhteistyöverkostojen eli 4H-Metsätiimien jäsenet toimivat tapahtumissa organisaatioidensa edustajina ilman eri korvausta. Suomen Metsäsäätiö on tukenut toimintaa myöntämällä usean vuoden ajan keskitetysti kuljetusapurahoja 4H-yhdistyksille Suomen 4H-liiton kautta. Vuodelle 2016 tuki on yhteensä 102 500€.

– Suomen Metsäsäätiön tuki on täysin ratkaiseva! Ilman tukea emme pystyisi toteuttamaan tapahtumia. Metsäsäätiön rahoitus kattaa lähestulkoon kaikki linja-autokyydit, Ruuska kertoo.

Metsäala tutuksi kuudesluokkalaisten Yrityskylä-oppimisympäristössä

Tulevana lukuvuonna 2016–2017 metsäala tulee tutuksi jälleen kymmenille tuhansille kuudesluokkalaisille ympäri Suomen. Yrityskylissä metsäalalla on keskeinen rooli talouden kiertokulussa. Oppilaat pääsevät tutustumaan alaan sekä työntekijöinä että asiakkaina.

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin koordinoimassa Yrityskylä-oppimisympäristössä metsäala on ollut konkreettisesti esillä alusta asti vuodesta 2010. Suomen Metsäsäätiön tuella kymmenet tuhannet kuudesluokkalaiset ympäri Suomen ovat saaneet oppia metsäalan toiminnasta. Yrityskylässä metsäala nivoutuu konkreettisesti osaksi kansantaloutta ja tuo esiin alkutuotannon merkityksen suomalaisessa teollisuudessa ja elinkeinonharjoittamisessa.

Oppilaat työskentelevät metsätilalla eri ammateissa

Metsäsäätiön avustuksella Yrityskylissä ylläpidetään metsäalan pienoisyritystä, niin sanottua metsätilaa. Metsätilassa työskentelee päivittäin oppilaita eri ammateissa aina metsäkoneenkuljettajasta metsäneuvojaan. Käsikirjoitetut ammatit ovat toiminnallisia ja kuvastavat monipuolisesti sekä todenmukaisesti metsäalan toimintaa.

– On hienoa, että yhteistyö jatkuu Suomen Metsäsäätiön kanssa. Tuen avulla voimme simuloida koululaisille metsien huomattavasta merkityksestä hyvinvointimme rakentamisessa.” iloitsee Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski.

Vuonna 2016 Metsäsäätiön rahoituksella tuotetun metsätilan löytää kaikista kahdeksasta oppimisympäristöstä Helsinki-Vantaalta, Pirkanmaalta, Varsinais-Suomesta, Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Kaakkois-Suomesta, Espoosta ja Itä-Suomesta. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus tavoittaa tällä hetkellä yli 70 prosenttia suomalaisista kuudesluokkalaisista. Metsäsäätiön tuki Yrityskylille vuodelle 2016 on 22 000€.

Takaisin