Toiminnanjohtajan joulukirje

21.12.2015

Metsäsäätiön kahdeskymmenes toimintavuosi lähestyy loppuaan. Vuoden aikana varoja kertyi puukauppojen yhteydessä kerättyinä lahjoituksina ”metsäsäätiömaksuina” noin 1,9 miljoonaa euroa. Yksityismetsien puukauppojen osallistumisprosentti pysyi alle 40 prosentissa, Metsähallitus maksoi maksun kaikesta myymästään puusta.

Metsäsäätiön hallitus kokoontui viisi kertaa ja apurahoja jaettiin yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Varakassaa kartutettiin pari sataa tuhatta euroa pahempien päivien varalle. Sisään tulleiden varojen määrä ja myönnetyt apurahat ovat olleet jo useamman vuoden samalla tasolla. Oheisesta diagrammissa on esitetty, miten apurahat ovat jakautuneet kolmen viime vuoden aikana.

Apurahojen saajat ovat organisaatioita ja yksityisiä henkilöitä, tutkijoita, viestijöitä, taiteilijoita, opettajia ja opiskelijoita. Apurahat ovat suuria, pieniä tai keskikokoisia, ne voivat olla tiedettä, taidetta, koulutusta, raskasta tai kevyttä tiedon jakoa. Yhteistä kaikille rahoitetuille hankkeille on se, että ne vievät eteenpäin Metsäsäätiön sääntöjen mukaista tehtävää: puun ja puupohjaisten tuotteiden menekin edistäminen, elinkeinon hyväksyttävyyden ylläpitäminen ja sen ymmärryksen lisääminen sekä tätä kaikkea tukeva tutkimus.

Säätiölaki astui uudistuneena voimaan 1.12.2015. Edessä on myös Metsäsäätiön sääntöjen uudistaminen lain modernin kirjaimen mukaiseksi. Metsäsäätiön perustehtävä ei tule muuttumaan. Metsäsäätiö, kuten kaikki säätiöt, joutuvat uuden lain myötä kuitenkin äärimmäisen tiukan lähipiirivalvonnan kohteeksi. Metsäsäätiölle tämä ei ole ongelma, mutta aiheuttaa lisää paperityötä. Metsäsäätiö on kuulunut vuosia Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukuntaan ja siten sitoutunut kansainvälisiin säätiön hyvän hallinnon, avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteisiin.

Metsäsäätiön 20 vuoden aikana on jaettu 30 miljoonaa euroa elinkeinon elinvoimaisuutta edistävään työhön. Voimme kaikki olla saavutuksesta ylpeitä. Metsäsäätiön henkilöstö ja hallinto kiittää kaikkia yhteiseen hiileen puhaltaneita!

Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2016!

Entistä paremman Metsäsäätiön puolesta,

Liisa Mäkijärvi

Takaisin