Suuri kiitos kaikille 627:lle Metsäsäätiön kentän toimihenkilökyselyyn vastanneelle!

27.09.2016,

Metsäsäätiö teki toimintaansa koskien elo-syyskuussa sähköisen kyselyn puukaupan parissa toimiville kentän toimihenkilöille. Kyselyn tarkoituksena on kuulla metsänomistajia puukaupan yhteydessä kohtaavia ammattilaisia siitä, miten Metsäsäätiö esitellään, miten Metsäsäätiö otetaan vastaan, missä ovat kipupisteet ja miten voimme parantaa kentän toimijoiden markkinointimateriaalia. Halusimme myös kuulla, mitä toimihenkilöt pitävät tärkeinä rahoituskohteina.

Toimihenkilöistä 90 % piti Metsäsäätiö rahoittamaa toimintaa tärkeänä. 77 % ilmoitti, että omassa organisaatiossa Metsäsäätiö maksun esittelemistä pidettiin tärkeänä. Tärkeimpinä Metsäsäätiön rahoituskohteina pidettiin puun käytön ja puurakentamisen edistämistä, koulu- ja nuorisoyhteistyötä sekä tiedon jakamista päättäjille ja vaikuttajille.

Kiitos runsaasta avoimiin kysymyksiin vastaamisesta. Kehitämme ja arvioimme toimintaamme sen mukaan, mitä eväitä saimme. Kiitos niin ruusuista kuin risuistakin! Vastauksenne ovat todella arvokkaita.

Kyselyyn vastanneiden ja arvontaan osallistuneiden kesken arvottiin kolme i Padia. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Vielä kerran, kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Takaisin