Uusi selvitys metsätalouden taloudellisesta tuloksesta eri kasvatustavoissa

09.12.2014

Uuden metsälain myötä metsänomistajien vaihtoehdot metsänkasvatuksessa ovat lisääntyneet. Siitä syystä myös metsäammattilaiset ovat kouluttautumassa uusiin metsänkasvatusmenetelmiin.

Pellervon taloustutkimus ja Suomen Metsäyhdistys ovat selvittäneet Suomen Metsäsäätiön rahoituksella, miten tasa- ja eri-ikäiskasvatuksen taloudellista kannattavuutta voidaan aiempien tutkimusten perusteella verrata ja miksi tutkimukset ovat päätyneet ristiriitaisiin tuloksiin. Yksinkertaistaen syy on tutkimusten lähtökohtien ja kohteiden huomattava vaihtelu.

Selvityksen mukaan metsänkasvatusmenetelmän kannattavuus on tapauskohtaista. Tulos riippuu metsänomistajan toiveista ja metsän piirteistä.

Selvityksen pohjalta tehtiin myös powerpoint-kalvosarja ”Miten arvioida metsänkasvatusmenetelmien kannattavuutta”. Esitys ja tarkempi projektikuvaus Metsäsäätiön verkkosivuilla.

Lue lisää:
Forest.fi-juttu aiheesta

Takaisin