Kohdennettu keräys: Puurakentamisen liiketoimintaprofessuuri Pohjanmaalle

07.05.2015

Kohdennettu keräys alkoi huhtikuun alussa ja se kestää vuoden. Tänä aikana Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueelta Metsäsäätiölle kertyvät varat ohjataan Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan markkinoinnin laitokselle perustettavan puurakentamisen liiketoiminnan professuurille. Kaikki alueen puunostajat ja metsänomistajajärjestöt ovat mukaan keräyksessä. Professuurin tarkoitus on käynnistää hankkeita, joissa maakunnan puurakentamisen liiketoimintaa kehitetään suurimittakaavaiseen koulu-, päiväkoti- ja puukerrostalorakentamiseen.

Metsäsäätiön rahoitus hankkeessa riippuu siitä, miten alueen metsänomistajat ja puun ostajat innostuvat asiaan. Mitä paremmin kohdennettu keräys onnistuu, sitä enemmän on resursseja toimia. Hankkeen vähimmäisrahoitus on kuitenkin jo varma, joten professuuri tulee toteutumaan. Metsänomistajalle pitäisi esitellä mahdollisuus olla mukana maakunnan omassa hankkeessa.

– Jos asiaa ei esitellä, se on itse asiassa metsäammattilainen, joka tekee päätöksen metsänomistajan puolesta. Jos taas asiasta kerrotaan, päätösvalta on oikeasti puuta myyvällä metsänomistajalla, sanoi Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi.

Metsäsäätiön lisäksi hankkeella on muitakin rahoittajia, kuten Vaasan seudun kehitys Oy ja alueen puualan yritykset.

Lue lisää: 
Forest.fi artikkeli 
Metsäkeskuksen artikkeli 

Takaisin

Lataa keräysesite: