Apurahoja biotaloudelle, sertifioinnin markkinoinnille ja riistametsänhoidolle

24.09.2015

Metsäsäätiö myönsi kuluvan vuoden kolmannessa kokouksessa rahoitusta projekteille sekä kotimaiseen että kansainväliseen toimintaan. Rahoitusta myönnettiin muun muassa Suomen Riistakeskuksen Kipinä riistametsänhoitoon -viestintäkampanjalle. Viestintäkampanjan tavoitteena on lisätä metsätalouden hyväksyttävyyttä monipuolistamalla metsänhoitomenetelmiä. Kampanja kertoo riistametsänhoidon eduista, kustannustehokkuudesta ja helppoudesta.

Rahoitusta myönnettiin myös Luontokeskus Haltian uuden biotalousaiheisen oppimisohjelman tuottamiseen. Oppimisohjelma otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Lisäksi PEFC-sertifioinnin viestinnälle Isossa-Britanniassa ja Hollannissa myönnettiin rahoitusta. Molemmat maat ovat tärkeitä ja ympäristökriittisiä markkina-alueita.

Kaikkiaan vuoden 2015 aikana on varoja myönnetty hankkeille yli 600 000 euroa. Syksyn viimeiseen kokoukseen marraskuussa on odotettavissa paksu nippu vuoden 2016 toimintaa koskevia anomuksia.

– Yleinen varojen niukkeneminen tuntuu ja näkyy hakemusten määrässä, mutta ilahduttavasti myös hakemusten laadussa, sanoo Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi.

Takaisin