Metsäsäätiölle sanottiin kyllä 37 000 puukaupassa - apurahoja 1,5 miljoonaa euroa

23.01.2015

Metsäsäätiölle karttui varoja 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2014. Vapaaehtoinen metsäsäätiömaksu maksettiin 37 000 puukaupan yhteydessä. Kiitokset kaikille kentän toimihenkilöille elinkeinon eteen tehdystä työstä ja kiitokset puunmyyjille vahvasta mukana olosta!

Apurahoja myönnettiin 1,5 miljoonaa euroa

Metsäsäätiön hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja teki myöntöpäätöksiä 1,4 miljoonaa euron edestä. Lisäksi pieniä avustuksia, lähinnä koululaisten metsäpäivien kuljetuskustannuksia ja metsäalan ammattilaisten opintomatkoja sekä koulutuksia, myönnettiin 156 kappaletta, yhteensä 96 000 euroa.

Vuosi 2014 oli metsäelinkeinon kannalta kiinnostava ja innostava. Puun ja puupohjaisten materiaalien positiiviset näkymät tuntuivat myös Metsäsäätiön hakemuksissa ja myöntöpäätöksissä. Muun muassa puukuidun olemassa olevia mahdollisuuksia uusiutumattomien materiaalien korvaajana vahvistetaan Uusipuu–hankkeessa ja puurakentamista tukemaan käynnistetään kahta professuuria, toista Aalto yliopistoon ja toista Vaasan yliopistoon. Opettajien, koululaisten sekä päättäjien ja vaikuttajien tiedonsaanti metsäelinkeinosta on pysyvästi Metsäsäätiön rahoituks en ykköskohteita.

Metsäsäätiömaksulla rahoitettavat projektit jakautuvat kuuteen pääryhmään: puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen, kouluyhteistyö ja nuorisotyö, metsien sertifiointi, viestintä päättäjille ja vaikuttajille, metsäelinkeinon sosiaalinen ja taloudellinen tutkimus sekä viestintä metsäalan sisällä ja suurelle yleisölle.

Lue lisää:

Toimintakertomuksessa kaikki hallituksen tekemät apurahojen myöntöpäätökset

Takaisin

Lue lisää: