VIERASKYNÄ: Puurakentamisen terveysvaikutukset -tutkimus: miten kaikki alkoi ja mihin on päädytty

09.09.2022

Puurakentaminen ja puurakennukset ovat hyväntekijöitä. Niiden avulla metsän sitoma hiili pidetään poissa ilmakehästä vuosikymmeniä, työpaikkoja saadaan harvaan asutuillekin seuduille, puupinnat ovat silmää miellyttäviä ja puurakennukset saattavat edistää hyvinvointia myös konkreettisesti: puuta sisältävissä tiloissa oleskelu laskee tutkimuksien mukaan stressiä ja ainakin tuoreen puun pinnalla mikrobit viihtyvät huonosti.

 

Asiat tapahtuvat yleensä vähitellen

Suomen Metsäsäätiö päätti kesällä 2018 luovuttaa Kainuun alueellisen keräyksen tuoton Kuhmon kaupungille Tuupalan uuden puukoulun käyttäjäkokemusten tutkimukseen, terveysvaikutusten selvittämiseen ja puurakenteisesta koulusta viestimiseen. Kuhmon kaupungin johto sopi tapaamisen Kajaanin yliopistokeskuksen asiantuntijoiden, eli meidän kanssamme. Huomasimme, että puurakentamisen hyvinvointivaikutuksien tutkimisessa tarvitaan osaamista stressistä, luonnonyhdisteiden hyvinvointivaikutuksista ja sensoriteknologista olosuhdeseurantaa varten. Nuo kaikki kuuluivat yliopistokeskuksen painopistealoihin, vaikka puurakentamisen kanssa emme töitä olleet tehneetkään.

Tutkimusidea esiteltiin Maaseuturahastosta vastaavalle virkamiehelle Kainuun ELY-keskuksessa. Tämä kertoi puurakentamisen olevan heille erittäin tärkeä tuettava asia, ja että Metsäsäätiön rahoitus käy välttämättömäksi palaseksi, yksityiseksi rahoitukseksi, jota hankkeella pitää olla viidesosa. Suunnittelun, hakemisen, suunnitelman muokkauksen ja myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen hanketta päästiin aloittamaan loppuvuodesta 2019.

Tutkimustulokset julkaistiin syksyllä 2021. Ne on esitelty Puulehden julkaisemassa artikkelissa ja tarkemmin hankkeen loppuraportissa. Saimme tehdä töitä erittäin kiinnostavan tutkimuskohteen kanssa ja hankkeen aikana ymmärsimme koko ajan selvemmin, että teemme sellaista mitä missään muualla ei aiemmin ole tehty.

Kainuusta kansainväliseksi tutkimusverkostoksi

Päätimme, että kasaisimme tekemistä jatkamaan kansainvälisen verkoston. Teimme sen ja syksyllä 2021 saimme rahoituksen ERA-Net ForestValue-ohjelman hankkeelle Wood for Health, joka pyrkii tutkimuksella edistämään puun käyttöä terveydenhuollon rakennuksissa. Meitä pyydettiin mukaan myös laajaan norjalaisten kansalliseen verkostoon, joka hakee rahoitusta puurakentamisen tutkimukselle. Tutkimuksen tuloksien levittämisessä ovat auttaneet Metsäsäätiö, sekä Maa- ja Metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelman ammattitiedottajille myöntämä erillinen tiedotushanke ”Kahdeksan kuvaa puusta”. Olemme toimineet myös asiantuntijoina Valtion kestävän kehityksen yhtiölle, Motiva Oy:lle.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että perinteisen kainuulaisen toimialan tueksi olemme perustaneet Kainuuseen uuden tutkimusaiheen, jonka kumppanuus kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella. Sen mahdollisti alkusysäyksenä Metsäsäätiön rahoitus Kuhmon kaupungille. Siitä käynnistyi tapahtumaketju, jossa eri toimijoiden innostunut ja ennakkoluuloton toiminta on vienyt tekemistä eteenpäin ja avannut aina uusia mahdollisuuksia. Tärkeintä kuitenkin on, että itse työn tekeminen on ollut erittäin kiinnostavaa ja innostavaa.

Kirjoittaja Pekka Kilpeläinen toimii tutkimuspäällikkönä Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikössä Kajaanin yliopistokeskuksessa

Pekka_kuvaaja_Pekka_Kilpeläinen_vaaka

Kuva: Pekka Kilpeläinen

Takaisin