VIERASKYNÄ: Päättäjien Metsäakatemia on vienyt yhteiskunnallisia vaikuttajia metsään jo 25 vuoden ajan

17.12.2021

Yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnattu Päättäjien Metsäakatemia -kurssi täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Suomen Metsäsäätiö on rahoittanut Metsäakatemian toimintaa sen perustamisesta lähtien, eli vuodesta 1996, yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Suomen Metsäyhdistys vastaa Metsäakatemian järjestämisestä.

Kutsumuotoisen kurssin ja keskustelufoorumin tavoitteena on ollut lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken.

Tavoitteena virittää keskusteluja metsien roolista hyvinvoinnin kasvattamisessa

Vuosien varrella kursseille on osallistunut jo yli 1 500 ”metsäakateemikkoa” monenlaisista yhteiskunnallisista taustoista. Jokaisella kurssilla on mukana edustajia niin politiikasta, elinkeinoelämästä, tieteestä, kansalais- ja etujärjestöistä kuin mediastakin. Juuri päättyneelle Metsäakatemian 50. kurssille osallistui 26 uutta metsäakateemikkoa.

Metsäakatemia koostuu taustoittavasta seminaaripäivästä sekä kolmipäiväisestä maastojaksosta, jolla tutustutaan monipuolisesti metsäalaan ja puun matkaan metsästä valmiiksi tuotteiksi ja vaikkapa puurakennuksiksi. Kurssin aikana metsää ja puun käyttöä pyritään lähestymään ennen kaikkea ratkaisuna.

Kohdevierailulla käydään keskusteluja muun muassa siitä, miten metsien suojelua ja talousmetsien luonnonhoitoa tehdään käytännössä, miten puunhankinta toimii, mikä on metsänomistajan ja koneyrittäjän rooli puunhankinnan ketjussa, ja millainen metsäalan rooli on aluetaloudessa ja hyvinvoinnin tuojana. Vierailuilla perehdytään myös alan liiketoimintaan sekä tutkimus- ja kehitystyöhön.

Vaikuttajat taputtavat puhujalle metsässä.

Kuva: Sanna Vornanen 

Juhlavuosi nostaa esiin metsien sosiaalista merkitystä

Päättäjien Metsäakatemian 25-juhlavuoden teemana on metsien sosiaalisen kestävyyden näkökulma. Viestimme muun muassa siitä, että metsäala tarjoaa koulutusta ja työmahdollisuuksia tuhansille uusille työntekijöille lähivuosina.

Juhlavuoden kuluessa olemme kannustaneet Metsäakatemiaan osallistuneita muun muassa kirjoittamaan Metsäakateemikon blogiin visioitaan metsäalan tulevaisuudesta sekä jakamaan metsämuistoistaan somessa tunnisteella #lempimetsä.

Metsäakatemia on myös suomalainen vientituote: konseptia on viety esimerkiksi Latviaan, Tansaniaan, Mosambikiin ja Costa Ricaan. Lisäksi yhteistyötä on tehty Ruotsin kanssa EU päättäjille suunnatun Metsäakatemian osalta.

https://smy.fi/paattajien-metsaakatemia/

Kirjoittaja on Metsäakatemian johtaja Elina Antila.

2021_PMA50_Elina2

Kuva: Erkki Oksanen

Takaisin