Seminaari 7.12.2016: Metsäbiotalouden arvoketjut Suomessa ja maakunnittain

18.10.2016,

Metsäbiotalouden arvoketjut Suomessa ja maakunnittain -tutkimushankkeella halutaan tuoda esiin metsäbiotalouden merkitys erityisesti maakuntatasolla. Metsäsäätiön rahoittaman hankkeen tulokset esitellään seminaarissa keskiviikkona 7.12.2016 kello 13–15 Helsingissä Kampissa, Radisson Blu Royal Hotellin seminaaritiloissa.

Seminaarissa kuvataan metsäbiotalouden tuotos, arvonlisä, investoinnit, työllistävyys valtakunnan ja maakuntien tasolla. Lisäksi kuvataan metsäbiotalouden toimialojen - metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, puutuotteet ja massa ja paperi -  suhteellinen merkitys kussakin maakunnassa. Tapion toteuttaman hankkeen tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tuoreimpaan aluetilinpidon aineistoon vuosilta 2011–2013.

Ohjelma 7.12.2016

klo 12.15  Kahvitarjoilu

klo 13       Seminaarin avaus
                                        metsäpäällikkö Jorma Länsitalo, Stora Enso
                Tulosten esittely
                                        toimitusjohtaja Panu Kallio, Tapio
                                        projektipäällikkö Jouko Lehtoviita, Tapio

                Kommenttipuheenvuorot
                                        maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Karjala
                                        edunvalvontapäällikkö Riikka Pakarinen, Metsäteollisuus ry 

                Seminaarin puheenjohtajana Mikko Tiirola, MTK metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

klo 15       Seminaari päättyy

Sijainti

Radisson Blu Royal Hotellin seminaaritilat. Osoite: Runeberginkatu 2, Helsinki.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan seminaariin tästä. Ilmoittautumiset 18.11.2016 mennessä. Seminaariin on vapaa pääsy.

Tervetuloa!

Liisa Mäkijärvi 
toiminnanjohtaja
Suomen Metsäsäätiö

Panu Kallio
toimitusjohtaja 
Tapio Oy

Takaisin