Metsien Suomi -viestintäkampanja nostaa yhdessä metsän mahdollisuudet esiin

01.11.2019

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa Metsien Suomi -hanketta tänä vuonna ja ensi vuoden alussa 310 000 eurolla. Viestintähankkeen tavoitteena on monipuolistaa metsiin liittyvää keskustelua, lisätä metsäsektorin arvostusta sekä kertoa metsäsektorin tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Se muistuttaa, että metsä on Suomessa kaikessa mukana.

Ensi keväänä Metsien Suomi näkyy laajasti tiedotusvälineissä, ulkomainoksissa ja sosiaalisessa mediassa. Hanke herättelee yleisöä huomamaan, kuinka metsä on Suomessa kaikessa mukana. Keväällä hankkeelle avataan verkkosivut ja viestinnän tueksi julkaistaan tietopaketti metsien käyttöön liittyvistä usein kysytyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista.

Kampanjaa tukee maakunnissa kiertävä Metsien Suomi Roadshow, jolla innostetaan maakunnissa metsäalan keskeiset toimijat kertomaan metsien kestävän käytön mahdollisuuksista ja sen tuottamista ratkaisuista omissa verkostoissaan.

Monivuotiseksi suunniteltua hanketta rahoittavat myös Metsäteollisuus ry, Metsähallitus, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus ja Puunjalostusinsinöörit ry. Hankkeessa on mukana myös MTK. Hanketta vetää Suomen Metsäyhdistys.

Lisätietoa Metsien Suomi -viestintäkampanjasta:

Hannes Mäntyranta, viestintäpäällikkö, Metsien Suomi, p. 050 351 2413, hannes.mantyranta@smy.fi

Metsien Suomi
Takaisin