Metsien käyttö on ratkaisu – Metsäsäätiö rahoittaa metsäalan yhteistä viestintäkampanjaa 310 000 eurolla

17.06.2019,

Metsäala käynnistää syksyllä 2019 yhteisen viestintäkampanjan pääviestinään metsien käyttö on ratkaisu. Kampanjalla tehdään tunnetuksi metsien vastuullista käyttöä ja metsäosaamista. Kampanjan keskiössä on metsiin liittyvän keskustelun monipuolistaminen ja metsäsektorin oman viestinnän aktivoiminen.

Metsäalan yhteisen viestintäkampanjan vetovastuu on Suomen Metsäyhdistyksellä. Suomen Metsäsäätiö myönsi Metsäyhdistykselle 310 000 euron apurahan taustatutkimukseen kohderyhmistä, journalistiverkoston rakentamiseen, metsäalan ammattilaisille suunnattuun roadshow-kiertueeseen, puunsiemenkampanjaan ja viestintää tukevaan tietopakettiin.

Metsäsäätiön rahoittamat osahankkeet toteutetaan vuonna 2019 ja alkuvuonna 2020. Ne luovat vahvan viestinnällisen pohjan hankkeessa keväällä 2020 toteutettavalle mediakampanjalle, jota rahoittavat myös muut metsäalan keskeiset toimijat.

Kampanjan journalistiverkosto rakennetaan metsäalan viestijöiden ja journalistien yhteiseksi, pysyväksi verkostoksi, joka tapaa muutaman kerran vuodessa. Tapaamisten tavoitteena on verkostoituminen ja metsäalan asiantuntijoiden esittely medialle.

Roadshow-kiertueella vahvistetaan metsäalan ammattilaisten viestintäosaamista: avoimuutta, aktiivisuutta ja entistä paremmista ratkaisuista kertomista. Tilaisuuksia järjestetään noin viidellätoista paikkakunnalla yhteistyössä metsäalan paikallisten tahojen kanssa. Viestinnän tueksi kootaan tietopaketti metsäkeskustelussa useimmin esiintyvistä kysymyksistä ja väitteistä vastauksineen. Tietopaketti julkaistaan forest.fi-verkkopalvelussa.

Suurelle yleisölle viestintäkampanja tarjoaa mahdollisuuden tarttua toimeen puunsiemenkampanjalla. Kampanjassa toteutetaan uusi tuote: siemenkotelo, joka jokaisen on helppo polkaista maahan. Konkreettinen puusiemenkampanja hyvän asian puolesta vahvistaa metsäalan mainetta ratkaisujen luojana. Puunsiemenet ovat näyttävästi jaossa koko maassa.

Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Suomen Metsäsäätiö ja Suomen Metsäyhdistys sekä maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, MTK ja Suomen metsäkeskus. Sitä ovat valmistelleet viestintätyöryhmässä myös Luonnonvarakeskus ja Koneyrittäjien liitto.

Takaisin