Metsäsäätiön teettämä kysely: Suomalaiset pitävät metsäsektoria vastuullisena – muovi halutaan korvata lisäämällä puun käyttöä

23.10.2018

Suomalaisista 90 prosenttia pitää metsäsektorin toimintaa vähintään melko vastuullisena. Yli kolmasosa suomalaisista kokee sektorin selkeästi vastuulliseksi, selviää tänään julkaistusta kyselytutkimuksesta.

Vastuullisimmin metsäsektorin koetaan toimivan puun alkuperän varmistamisessa. Enemmistö suomalaisista suhtautuu metsäsektoriin myönteisesti myös tuotannon kestävyyden, energian käytön ja tuotannon, ilmastonmuutoksen torjunnan, vesistön suojelun ja työnantajavastuun suhteen.

Erityisen myönteisesti suomalaiset suhtautuvat puupohjaisiin tuotteisiin. Puurakentamiseen suhtautuu vähintään melko myönteisesti yli 90 prosenttia vastaajista, samoin esimerkiksi kartonki- ja pahvipakkauksiin sekä hygieniatuotteisiin kuten pehmopapereihin. Puupohjaisiin biopolttoaineisiin suhtautuu vähintään melko myönteisesti yli 80 prosenttia vastaajista.

Eniten puupohjaisista tuotteista pitävät yli 55-vuotiaat. Myös niistä kymmenestä prosentista vastaajista, jotka pitävät metsäsektorin toimintaa vastuuttomana, yli 80 prosenttia suhtautuu myönteisesti puurakentamiseen ja puupohjaisiin pakkausmateriaaleihin.

Uusiutumattomien materiaalien korvaamiseen suuremmalla puunkäytöllä suhtauduttiin myönteisesti. Myönteisimmin siihen suhtautuivat 45–64-vuotiaat vastaajat. Erityisesti muovia halutaan korvata puupohjaisilla vaihtoehdoilla: erittäin myönteisenä sitä pitää 45 ja vähintään melko myönteisenä 79 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä moni näyttää vihreää valoa kaupan muovikassien korvaamiselle.

infograafi-vastuullisuus
infograafi-pakkaukset

Avohakkuita kannattaa useampi kuin vastustaa

Suomalaisista 31 prosenttia suhtautuu myönteisesti avohakkuisiin. Kielteinen kanta on 15 prosentilla vastaajista, ja 9 prosenttia ilmoittaa olevansa jyrkästi avohakkuita vastaan. 36 prosenttia vastaajista sijoittuu myönteisen ja kielteisen mielipiteen väliin. 10 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä ole asiaan mielipidettä. Suurimmat syyt avohakkuukriittisyyteen olivat huoli eri lajeista (65 %) sekä maiseman muuttumisesta kymmeniksi vuoksi (47 %).

Noin kuusi kymmenestä piti metsätaloutta vähintään melko vastuullisena luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten lajien turvaamisen suhteen. Metsien suojelua lisäisi hieman yli puolet suomalaisista. Suojelun lisäämistä kannattavat muita enemmän 18–24-vuotiaat nuoret (62 %) sekä eteläsuomalaiset (56 %). 

Ilmastonmuutoksen hillitsemistä pidetään metsäsektorin suurimpana haasteena. Näin ajattelee metsätalouden suhteen joka toinen vastaaja. Lähes kuusi kymmenestä on sitä mieltä, että metsätalouden tulisi tulevaisuudessa panostaa eniten luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamiseen.

Kyselyn on rahoittanut Suomen Metsäsäätiö. Se suunniteltiin yhteistyössä Pohjoisranta Burson-Marstellerin kanssa ja toteutettiin Bilendi Oy:n verkkopaneelissa kesällä 2018. Kyselyyn vastasi tuhat 18–70-vuotiasta suomalaista. Kyselyn virhemarginaali on enintään 1,4 prosenttia.

Takaisin