Metsäsäätiön rahoittamia hankkeita alkuvuonna 2019

16.09.2019,

Vuonna 2019 tähän mennessä rahoitettuihin hankkeisiin kuuluu esimerkiksi tutkimuksia, metsäalan viestintähankkeita ja koululaisten tutustuttamista metsään ja metsäalaan.

Suomen Metsäyhdistys: Metsäalan yhteinen viestintäkampanja
Viestintäkampanja koostuu viidestä osahankkeesta, joiden tarkoituksena on aktivoida metsäsektorin omaa viestintää, lisätä metsäsektorin arvostusta sekä kertoa metsäsektorin tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Kampanja pyrkii monipuolistamaan metsiin liittyvää keskustelua metsäsektoriin kohdistuneen kriittisen keskustelun vastapainoksi. Koko viestintäkampanjan ja sen osahankkeiden pääviesti on, että metsien käyttö on ratkaisu.
Hankkeelle myönnetty 310 000€.

Mannikko_skaalattu555

Helsingin yliopiston metsäteknologian ja logistiikan professuuri
Neljälle vuodelle jakautuvalla summalla kerätään varoja Helsingin yliopiston rahastoon. Professuurin tarkoituksena on turvata ja vahvistaa metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan tutkimusta, opetusta ja osaamiskapasiteettia Suomessa. Lisäksi professuuri toimii vuorovaikutuksessa metsäalan käytännön kanssa puunhankinnan ja metsäteknologian kehittämistyössä.
Hankkeelle myönnetty 100 000€.

Helsingin_yliopisto_skaalattu170

Suomalainen metsänomistaja 2020
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella metsänomistuksen rakenne- ja tavoitemuutosten vaikutuksia metsätaloudelliseen käyttäytymiseen sekä selvittää metsätalouden tilakohtaisen kannattavuuden mittaamista ja parantamista. Tutkimuksesta on tarkoitus saada alustavia tuloksia vuoden 2019 marras-joulukuussa ja loppuraportti vuonna 2021.
Hankkeelle myönnetty 91 700€.

MO2020_skaalattu555

4H Metsissä Mahdollisuus
4H-yhdistysten järjestämiin koululaisten metsäpäiviin osallistuu vuosittain 35 000 koululaista, jotka pääsevät paikalle pitkälti säätiön myöntämien kuljetusapurahojen ansiosta. Metsäpäivien tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille monipuolinen kuva metsäluonnosta ja metsätaloudesta sekä tutustuttaa heidät metsäalan ammatteihin ja metsätalouden merkitykseen Suomen elinkeinolle.
Hankkeelle myönnetty 80 000€.

4H_1_skaalattu266

Yrityskylä alakoulu
Yrityskylä on oppimisympäristö, jossa kuudesluokkalaiset työskentelevät omassa ammatissaan osana koululaisten muodostamaa yhteiskuntaa. Kaikista kahdeksasta Yrityskylästä löytyy pankin, kaupungintalon ja ruokakauppojen ohella myös metsäalan yrityksiä, joiden avulla koululaiset oppivat metsäalan olevan tärkeä osa suomalaista työmaailmaa.
Hankkeelle myönnetty 30 000€.

Kuva Metsänhoitoyhdistys_skaalattu555

Puuproffa.fi -sivuston uudistus
Pro Puu -yhdistys ylläpitää puutietouden palvelusivustoa, joka on kaikkien käytettävissä. Sekä suomeksi että englanniksi tarjolla olevaa sisältöä hyödyntävät niin opiskelijat kuin metsäalan ammattilaisetkin. Sivusto painottaa erityisesti puusepänalaa ja puuarkkitehtuuria.
Hankkeelle myönnetty 15 000€.

Puuproffa.fi_skaalattu555

Lumilautailija Roope Tonterin Menestystä Metsästä -projekti
Projekti viestii suomalaisesta hyvästä metsänhoidosta ja vastuullisesta metsätaloudesta. Kohderyhmää ovat kaikki metsästä kiinnostuneet, mutta erityisesti projekti tähtää herättämään nuorten kiinnostusta metsästä sekä kertomaan metsänomistajille metsänhoidon tärkeydestä ja metsän monipuolisesta hyödyntämisestä.
Hankkeelle myönnetty 12 400€.

 

Takaisin