Metsäsäätiön kevään rahoituskohteita

03.04.2020

Yrityskylä Keski-Suomeen

Yrityskylä-oppimisympäristö tarjoaa lapsille ja nuorille valtakunnallisesti näyttävän ja luontevan reitin tutustua metsäalan arkeen toiminnan kautta. Konseptin monistamista jatketaan nyt Jyväskylään. Yrityskylässä metsäalalla on mahdollisuus näyttäytyä merkittävänä osana suomalaista yhteiskuntaa minikokoisten Metsänhoitoyhdistysten kautta, joita Metsäsäätiö rahoittaa. Alakoulujen toimintapäivien on tarkoitus alkaa Keski-Suomen yrityskylässä helmikuussa 2021. Yrityskylien kuulumisia voi seurata https://yrityskyla.fi/ -verkkosivujen kautta sekä sosiaalisessa mediassa. Palaute oppilailta on ollut positiivista ja kommentit osuvia: ”Opin paljon asioita esim mihin kaikkeen puuta voi käyttää ja ajanhallintaa ja miten paljon tiimityötä tarvitsee erilaisissa töissä. Opin myös mitä on jokamiehen oikeudet.”

 

4H-järjestön Metsissä Mahdollisuus -metsätapahtumat

Paikallisiin metsätapahtumiin osallistuu vuosittain noin 35 000 lasta ja nuorta ja Metsäsäätiö on tänäkin vuonna tukemassa hanketta kuljetusten muodossa. Tapahtumien kantavina taustateemoina ovat paikallisuus ja henkilökohtainen metsäsuhde. Tapahtumia ovat esimerkiksi koululaisten metsäpäivät, tutustumisretket puunjalostuslaitoksiin sekä metsäteemaiset kerhot. Metsäsäätiö on mahdollistanut tapahtumien onnistumisen kuljetusapurahojen turvin jo useamman vuoden ajan.

4h-metsätapahtuma

Kuva: 4H/Photokrafix

 

Metsänomistaja 2020

Metsäsäätiön merkittävästi rahoittama ”Suomalainen metsänomistaja 2020” -hanke kartoittaa laaja-alaisesti metsäelinkeinon tulevaisuuden kuvaa ennen kaikkea metsänomistajarakenteen ja metsätalouden näkökulmasta. Hanke on aloitettu jo vuonna 2018 ja tutkimukselle on nyt myönnetty jatkotukea. Tutkimuksen pohjana ovat erilaiset rekisteriaineistot sekä postikysely, joiden perusteella pyritään arvioimaan mm. metsänomistajakunnassa tapahtuvien arvojen ja käytösilmapiirin muutoksia. Metsien asemaa arvioidaan suhteessa koko yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Kyselytutkimuksen tärkeydestä kertoo 6 550 vastausta, mikä ylitti odotukset vastausaktiivisuudesta. Hankkeen perusteellinen viestiminen  jo aineiston keruuvaiheessa kuuluu työn kokonaisuuteen ja näin ollen koko metsäalan, median ja päättäjien toivotaan hyötyvän tutkimustuloksista. Tulosten julkaisuseminaari on tarkoitus pitää syksyn 2020 aikana. Tutkimuksen ajankohtaiseen tilanteeseen voi tutustua osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/metsanomistaja-2020.

Takaisin