Metsäsäätiön hallinnossa muutoksia

04.05.2021

Suomen Metsäsäätiön hallintoneuvosto on hyväksynyt esitykset Metsäsäätiön hallituksen ja hallintoneuvoston henkilövaihdoksista.

Metsäsäätiön hallituksessa aloittaa MTK:n metsäjohtajan tehtäviin siirtyvä Marko Mäki-Hakola. ”Suomen Metsäsäätiön tärkeä toiminta on tullut hyvin tutuksi aiemmissa työtehtävissäni, ja nyt on kiinnostavaa päästä säätiön hallituksen työhön, uusien metsäelinkeinoa edistävien hankkeiden ääreen”, Mäki-Hakola toteaa. ”Moni kyseenalaistaa tällä hetkellä metsien käytön laajoja hyötyjä, vaikka kestävä metsien käyttö voi pelastaa sekä ilmaston että talouden. Puun käytön hyväksyttävyyden turvaaminen ja puuraaka-aineen mahdollisuuksista muistuttaminen vaativat enemmän työtä kuin koskaan koko metsäsektorilta ja Metsäsäätiön hankkeet ovat tästä työstä konkreettinen esimerkki”, Mäki-Hakola jatkaa. Hallituksessa menestyksekkään työrupeaman vaikuttanut Juha Hakkarainen siirtyy pois ja Suomen Metsäsäätiö kiittää Hakkaraista pitkäjänteisestä työstään säätiön hallituksessa. 

Suomen Metsäsäätiön hallitus järjestäytyi 3.5.2021 ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Brander (UPM) ja varapuheenjohtajaksi Marko Mäki-Hakola (MTK ry).

Hallintoneuvostossa työnsä uusina aloittavat puun myyjien edustajien varsinaisena jäsenenä Jukka-Pekka Kataja (MTK ry) ja varajäseninä Tuomo Marttila (MTK ry), Asta Sarkki (MTK ry) sekä Tuomas Hallenberg (Metsähallitus). Puun ostajien puolelta puolestaan uutena varsinaisena jäsenenä aloittaa Janne Kiiliäinen (UPM), joka vaihtaa paikkaa varajäseneksi siirtyvän Erkki Metsolan (UPM) kanssa. Kannattajajäsenten edustajista Teollisuusliiton varajäsenenä aloittaa Marko Rosqvist.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Juha Marttila (MTK ry) ja varapuheenjohtajana aloittaa Jari Suominen (Stora Enso).

Suomen Metsäsäätiö kiittää kaikkia säätiön luottamustehtävistä pois siirtyviä ja toivottaa uudet henkilöt lämpimästi tervetulleeksi mukaan työhön suomalaisen puun puolesta!

Takaisin
Mäki-Hakola

Marko Mäki-Hakola aloittaa Metsäsäätiön hallituksessa.