Metsäsäätiö on mukana Kuutiossa

27.09.2018

Liisa ja Aku

Metsäsäätiö ja puukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio.fi tiivistävät yhteistyötään. Metsänomistajalla on nyt mahdollisuus jo tarjouspyyntöä Kuutioon jättäessään ilmoittaa halunsa osallistua metsäsäätiömaksuun tai ilmoittaa haluavansa lisätietoa. Metsänomistajan tahto välittyy näin puunostajalle.

– On tärkeää, että Metsäsäätiö on mukana metsänomistajien sähköisissä palveluissa, kuten koko metsäalan yhteisessä ja kaikille avoimessa Kuutiossa. Sähköiset asiointikanavat ovat yhä tärkeämpi väylä metsänomistajien tavoittamiseen. Metsäasiantuntijan rooli on edelleen tärkeä kertoessaan mikä Metsäsäätiö on ja mitä metsäsäätiömaksulla saadaan aikaan, toteaa Metsäsäätiön toimitusjohtaja Liisa Mäkijärvi.

Kuutiossa metsänomistaja voi tehdä puukaupan tarjouspyynnön leimikostaan suoraan puunostajille, tai halutessaan käyttää asiantuntijapalveluita apuna puukaupassa. Kuution kautta metsänomistaja tavoittaa suurimman osan metsänhoitoyhdistyksistä ja yli 95 prosenttia Suomen puunostovolyymista. Reilun vuoden toimineen Kuution käytön aktiivisuus on ollut kasvussa. Kuutiossa yli 30 % metsänomistajista ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä olevansa uusi metsänomistaja. Kuution kautta Metsäsäätiö tavoittaa siis myös tärkeän kokemattomien metsänomistajien kohderyhmän.

– Metsäsäätiö tekee arvokasta työtä metsäelinkeinon elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Kuutio on neutraali taho, jonka kautta säätiö tavoittaa jatkuvasti laajenevan metsänomistajien ryhmän ja parantaa siten kohderyhmän ymmärrystä metsäsäätiömaksun syistä ja tarpeellisuudesta, kommentoi Kuution taustayhtiön Suomen Puukauppa Oy:n toimitusjohtaja Aku Mäkelä.

Takaisin