Metsäsäätiö myönsi apurahoja vuoden 2018 aikana 1,47 miljoonaa euroa

18.12.2018,

Metsäsäätiön hallituksen vuonna 2018 myöntämät apurahat:

 • Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimusprojekti, anoja Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Työtehoseura ja PTT, myönnetty summa 
  60 000€.
 • The Lookout Station: viestintäprojekti biotalouden tärkeydestä, anoja European Forest Insitute, myönnetty summa 40 000€.
 • 4H-järjestön Metsissä Mahdollisuus -kuljetuskustannukset, anoja 4H, myönnetty summa 80 000€.
 • 4H-järjestön sekä koulujen metsäpäivien kehittäminen, anoja 4H, myönnetty summa 15 000€.
 • Suomalainen metsänomistaja 2020 tutkimusprojektin viestintäsuunnitelma, tutkijoiden viestintäkoulutuksen pilottihanke, Pohjoisranta Burson-Marstellers Oy, myönnetty summa 13 500€.
 • Turvemaita koskevan tutkimuskokonaisuuden tarpeen ja koosteen tarpeen selvittäminen, Pohjoisranta Burson-Marstellers Oy, myönnetty summa 18 500€.
 • Metsäalan toiminnan kehittäminen ja ylläpito Yrityskylässä, anoja TAT (Taloudellinen tiedotustoimisto), myönnetty summa 22 000€.
 • Puusta, puutuotteista ja puurakentamisesta kertova ohjelmakokonaisuus ja päänäyttely tiedekeskus Heurekaan 2020-2021, anoja Puutuoteteollisuus ry, myönnetty summa 180 000€.
 • Metsäsäätiön kohdennettu keräys Kainuussa, myönnetty summa Kuhmon puisen koulukeskuksen käyttäjäkokemusten tutkimiseen ja massiivipuurakentamisen viestintään, anoja Kuhmon kaupunki, myönnetty summa 120 000€.
 • Näyttöön perustuva metsätalous -tutkimusprojekti, anoja Metsäteho, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto, myönnetty summa 149 200€.
 • PEFC-sertifioinnin markkinointi Britanniassa, anoja PEFC UK, myönnetty summa 35 000€.
 • PEFC-sertifioinnin markkinointi Alankomaissa, anoja PEFC NL, myönnetty summa 35 000€.
 • Kansainvälinen metsäviestintä, anoja Suomen Metsäyhdistys, myönnetty summa 24 000€.
 • Ojitettujen soiden kestävä käyttö -tutkimusprojekti, anoja Helsingin yliopisto, myönnetty summa 100 000€.
 • Suomen Metsäyhdistyksen apuraha-anomus vuodelle 2019, anoja Suomen Metsäyhdistys, myönnetyt apurahat yhteensä 380 500€.
  • Vaikuttajaviestintä
   • Päättäjien metsäakatemia 155 000€
   • Forest Academy, EU-päättäjille 20 000€
  • Toimintaympäristön seuranta
   • Forest.fi 80 500€
  • Nuorisoviestintä
   • Metsävisa 54 000€
   • Nuorten vaikuttajien foorumi 25 000€
   • Metsäkasvatus pääkaupunkiseudulla 46 000€
 • Uusi puu -hanke vuosi 2019: puupohjaisten tuotteiden käytön edistäminen, anoja Uusi puu -hanke, myönnetty summa 80 000 €.

Toimitusjohtajan valtuuksilla myönnettiin pieniä apurahoja 139 kpl, yhtensä 123 500€.

Takaisin