Metsäbiotalouden merkitys ja sisältö vaihtelevat maakunnittain

07.12.2016, TIEDOTE

Metsäbiotalouden arvoketjut -raportti kokoaa ensimmäistä kertaa aluetilinpidosta saatavat maakunnittaiset metsäbiotalouden tunnusluvut yhtenäiseksi tietopaketiksi. Raportti osoittaa selkeästi metsäbiotalouden merkittävyyden kussakin maakunnassa tuotoksen, arvonlisän, investointien ja työllisyyden suhteen.

Tänään julkaistussa raportissa kuvataan metsäbiotalouden toimialojen - metsänhoito, puunkorjuu ja keräilytuotteet, metsätalouden palvelut, puutuotteet ja massa ja paperi -  suhteellinen merkitys kussakin maakunnassa. Suomi jakautuu metsätalousmaakuntiin, massa- ja paperiteollisuuden maakuntiin ja puutuoteteollisuuden maakuntiin. Uusimaa nousee monella mittarilla kärkeen, mikä johtuu etenkin tutkimuksen, hallinnon ja pääkonttoreiden keskittymisestä alueelle.

Käytössä on ollut Tilastokeskuksen tuorein aluetilinpidon aineisto vuosilta 2011–2013. Raportin on rahoittanut Suomen Metsäsäätiö ja toteuttanut Tapio Oy.

– Maakuntahallinto uudistuu rajusti lähivuosina samalla kun panostukset metsäbiotalouden kehittämiseen ovat kasvussa. Ymmärrys metsäbiotalouden kokonaisuudesta, merkityksestä ja rakenteesta maakunnissa on tärkeää, jotta alan kehittymisen edellytyksistä osataan huolehtia. Raportin sisältö on olennaista tietoa kansalaisille erityisesti maakunnissa sekä poliittisille päättäjille, sanoo Tapion toimitusjohtaja Panu Kallio.

– Raportin lisäksi on tuotettu valmiit maakuntakohtaiset esitykset metsäbiotalouden merkittävyydestä. Uskon, että niille on paljon käyttöä, toteaa Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi.

Biotalous ja erityisesti metsäbiotalous ovat Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiä toimialoja. Kotimaisen puun käytön lisääminen on yksi hallitusohjelman tavoitteita. Kansallisen biotalousstrategian yhtenä johtoajatuksena on, että sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille synnytetään uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle.

Raportti on ladattavissa: http://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/
Maakuntakohtaiset esitykset ladattavissa: www.metsasaatio.fi/metsabiotalous
Seminaarin tallenne on katsottavissa youtubessa.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi, Suomen Metsäsäätiö, puh. 040 750 1801
toimitusjohtaja Panu Kallio, Tapio Oy, puh. 040 700 5405

Suomen Metsäsäätiö on metsäelinkeinon elinvoimaisuutta tukeva apurahasäätiö.

Tapio Oy on metsiin perustuvan biotalouden asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiantuntijuuteen perustuvia tuotteita, luotettavaa tietoa ja tehokkaita ratkaisuja metsäbiotalouteen.  

Muokattu 12.12.2016: lisättiin seminaarin tallenteen linkki.

Takaisin