Leudot talvet lisäävät metsien tuulituhoriskiä - tutkimushankkeen tavoitteena myrskytuhoriskikartat

24.10.2017

Metsien tuulituhot ajoittuvat pääasiassa kauteen, jolloin maa on sulana ja puut voivat kaatua juurineen. Märät, vähälumiset talvet lisäävät riskiä tuulituhoihin. Suomen Metsäsäätiö rahoittaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimushanketta, jossa tavoitellaan koko Suomen kattavaa myrskytuhoriskikarttaa yhdistämällä monipuolisesti eri tietolähteitä.

Tutkimushankkeessa yhdistetään Luke:n metsävarakartat, yksityiskohtainen korkeusmalli, maaperäaineistot, tuuliaineistot sekä routaa kuvaavat mallit. Koostettavan laskentajärjestelmän avulla voidaan tulevaisuudessa tunnistaa korkean tuulituhoriskin metsäkohteet ja tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan puukauppaa ja hakkuutapoja. Tutkimushankkeen tulokset tulevat avoimesti jaettavaksi Luke:n www-sivujen kautta.

(Kuva: Erkki Oksanen, Luke)

Takaisin